ระบบบริหารงานจัดซื้อ (Purchase)

ระบบบริหารงานจัดซื้อ (Purchase)

สอนการใช้งานระบบบริหารงานจัดซื้อ (Purchase)

ควบคุมการสั่งซื้อสินค้า โดยผ่านการอนุมัติก่อนจัดซื้อจริง เพื่อให้บริหารรายจ่ายได้อย่างเป็นระบบและถูกต้องแม่นยำ พร้อมบันทึกเพิ่มสินค้าในคลังสินค้าได้อัตโนมัติ

VDO ระบบบริหารงานจัดซื้อ

1. ขั้นตอนการสร้างเอกสารใบขอซื้อ (Purchase Requisition)

-

2. ขั้นตอนการสร้างเอกสารใบสั่งซื้อ (Purchase Order)

06:57

3. ขั้นตอนการสร้างเอกสารจ่ายเงินมัดจำ (Payment Deposite)

13:09

4. ขั้นตอนการสร้างเอกสารซื้อเชื่อ (Credit Purchase)

11:58

5. ขั้นตอนการสร้างเอกสารซื้อสด (Cash Purchase)

14:25

6. ขั้นตอนการสร้างเอกสารลดหนี้เจ้าหนี้ (Purchase Credit Note)

10:50

7. ขั้นตอนการสร้างเอกสารลดหนี้เจ้าหนี้ (เงินสด) (Purchase Credit Note (Receive))

-

8. ขั้นตอนการสร้างเอกสารเพิ่มหนี้เจ้าหนี้ (Purchase Debit Note)

10:37

9. ขั้นตอนการสร้างเอกสารต้นทุนแฝง (Landed Cost)

-

 6026
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์