วีดีโอสอนการใช้งาน

เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz ช่วยให้คุณเข้าใจโปรแกรมได้ง่ายขึ้น

วีดีโอการใช้งาน

;

วีดีโอการใช้งาน

23 รายการ
โปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz มีฟังก์ชั่นครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจทั้งระบบจัดซื้อ, ระบบงานขาย บันทึกรายรับ-รายจ่าย, บันทึกรายการรายวัน และคลังสินค้า ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถทำบัญชีได้ด้วยตัวเองง่ายๆ และถูกต้องตามมาตรฐานของกรมสรรพากร ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางด้านบัญชี ก็สามารถจัดทำบัญชีได้ด้วยตนเอง ถูกต้องตาม มาตรฐานบัญชี และกฎหมายภาษีอากร
929 ผู้เข้าชม
Prosoft ibiz Mobile ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างง่ายดาย สะดวกรวดเร็ว ได้รับข้อมูลเพื่อการตัดสินใจอย่างทันใจ
314 ผู้เข้าชม
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับองค์กร เพื่อธุรกิจที่เติบโต ขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น
149 ผู้เข้าชม
การบันทึกรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่รอจ่ายชำระ เช่น ค่าสินค้า, ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และให้ทราบถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้ใช้งานสามารถอ้างอิงเอกสารเตรียมจ่ายชำระ ไปบันทึกเอกสารจ่ายชำระหนี้ได้ทันที
148 ผู้เข้าชม
การบันทึกรายละเอียดรายการเพิ่มหนี้สินค้าในกรณีที่กิจการต้องการสั่งซื้อสินค้าเพิ่ม โดยสามารถอ้างอิงเอกสารซื้อเชื่อ, เอกสารซื้อสด หรือเอกสารตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ ที่ได้ซื้อสินค้า หรือรับบริการไปก่อนหน้า ซึ่งส่งผลทำให้ยอดหนี้เพิ่มขึ้น
90 ผู้เข้าชม
การนำเสนอรายการสินค้าของกิจการ ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า พร้อมแจ้งราคาสินค้า และเงื่อนไขในการให้บริการต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ารู้ถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นจากการซื้อสินค้า หรือบริการในครั้งนั้นๆ เอกสารใบเสนอราคาจะต้องมีข้อมูลสำคัญที่ต้องคำนึงถึง ได้แก่ ข้อมูลของลูกค้า, ข้อมูลสินค้า, ข้อมูลการขายและเงื่อนไขการชำระเงิน และข้อมูลอื่นๆ ซึ่งผู้ใช้สามารถอ้างอิงเอกสารใบเสนอราคาไปที่เมนูใบสั่งขายได้ทันที ในกรณีที่ลูกค้าตกลงที่จะสั่งซื้อสินค้า
138 ผู้เข้าชม
2841 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์