วีดีโอสอนการใช้งาน

เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz ช่วยให้คุณเข้าใจโปรแกรมได้ง่ายขึ้น

วีดีโอการใช้งาน

;

วีดีโอการใช้งาน

45 รายการ
โปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz มีฟังก์ชั่นครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจทั้งระบบจัดซื้อ, ระบบงานขาย บันทึกรายรับ-รายจ่าย, บันทึกรายการรายวัน และคลังสินค้า ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถทำบัญชีได้ด้วยตัวเองง่ายๆ และถูกต้องตามมาตรฐานของกรมสรรพากร ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางด้านบัญชี ก็สามารถจัดทำบัญชีได้ด้วยตนเอง ถูกต้องตาม มาตรฐานบัญชี และกฎหมายภาษีอากร
1152 ผู้เข้าชม
Prosoft ibiz Mobile ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างง่ายดาย สะดวกรวดเร็ว ได้รับข้อมูลเพื่อการตัดสินใจอย่างทันใจ
403 ผู้เข้าชม
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับองค์กร เพื่อธุรกิจที่เติบโต ขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น
249 ผู้เข้าชม
การนำเสนอรายการสินค้าของกิจการ ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า พร้อมแจ้งราคาสินค้า และเงื่อนไขในการให้บริการต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ารู้ถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นจากการซื้อสินค้า หรือบริการในครั้งนั้นๆ เอกสารใบเสนอราคาจะต้องมีข้อมูลสำคัญที่ต้องคำนึงถึง ได้แก่ ข้อมูลของลูกค้า, ข้อมูลสินค้า, ข้อมูลการขายและเงื่อนไขการชำระเงิน และข้อมูลอื่นๆ ซึ่งผู้ใช้สามารถอ้างอิงเอกสารใบเสนอราคาไปที่เมนูใบสั่งขายได้ทันที ในกรณีที่ลูกค้าตกลงที่จะสั่งซื้อสินค้า
24 ผู้เข้าชม
3985 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์