วีดีโอสอนการใช้งาน

เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz ช่วยให้คุณเข้าใจโปรแกรมได้ง่ายขึ้น

วีดีโอการใช้งาน

20 รายการ
โปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz มีฟังก์ชั่นครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจทั้งระบบจัดซื้อ, ระบบงานขาย บันทึกรายรับ-รายจ่าย, บันทึกรายการรายวัน และคลังสินค้า ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถทำบัญชีได้ด้วยตัวเองง่ายๆ และถูกต้องตามมาตรฐานของกรมสรรพากร ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางด้านบัญชี ก็สามารถจัดทำบัญชีได้ด้วยตนเอง ถูกต้องตาม มาตรฐานบัญชี และกฎหมายภาษีอากร
509 ผู้เข้าชม
Prosoft ibiz Mobile ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างง่ายดาย สะดวกรวดเร็ว ได้รับข้อมูลเพื่อการตัดสินใจอย่างทันใจ
194 ผู้เข้าชม
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับองค์กร เพื่อธุรกิจที่เติบโต ขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น
47 ผู้เข้าชม
การบันทึกรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่รอจ่ายชำระ เช่น ค่าสินค้า, ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และให้ทราบถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้ใช้งานสามารถอ้างอิงเอกสารเตรียมจ่ายชำระ ไปบันทึกเอกสารจ่ายชำระหนี้ได้ทันที
34 ผู้เข้าชม
การบันทึกรายละเอียดรายการเพิ่มหนี้สินค้าในกรณีที่กิจการต้องการสั่งซื้อสินค้าเพิ่ม โดยสามารถอ้างอิงเอกสารซื้อเชื่อ, เอกสารซื้อสด หรือเอกสารตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ ที่ได้ซื้อสินค้า หรือรับบริการไปก่อนหน้า ซึ่งส่งผลทำให้ยอดหนี้เพิ่มขึ้น
43 ผู้เข้าชม
การบันทึกรายละเอียดเอกสารใบรับวางบิล ที่ทางเจ้าหนี้ได้จัดส่งมาให้กับผู้ซื้อ เพื่อแจ้งยอดที่ต้องจ่ายชำระค่าสินค้า, ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อผู้ใช้งานทำการบันทึกรายละเอียดเอกสารใบรับวางบิลเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานสามารถอ้างอิงเอกสาร ไปบันทึกเอกสารเตรียมจ่าย หรือจ่ายชำระหนี้ได้ทันที
27 ผู้เข้าชม
905 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์