บทความที่น่าสนใจ

บทความที่น่าสนใจ

521 รายการ
การทำนายยอดขายในแต่ละบริษัทเป็นเรื่องปรกติเพื่อจะบริหารจัดการเงินที่จะลงทุนรวมถึงเงินที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆของธุรกิจ ไม่ใช่แค่การตลาดเท่านั้น
198 ผู้เข้าชม
ผู้จัดทำบัญชีทุกประเภทต้องปฏิบัติตามประกาศกรมทะเบียนการค้า โดยประเด็นสำคัญที่มองข้ามไม่ได้ คือเรื่องของ “ข้อความและรายการที่ต้องมีในบัญชี”
70 ผู้เข้าชม
การวิเคราะห์ครั้งล่าสุดนี้ ได้ใช้ข้อมูลจากทั้ง App Store ของ Apple และ Google Play ในระบบแอนดรอยด์ โดยเราได้หยิบชุดข้อมูลมา 10 แอปฯ ที่เป็น Top 10 ที่คนทั่วโลกใช้เวลามากที่สุด
72 ผู้เข้าชม
Influencer Marketing เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการตลาดที่มีบทบาทและมีพลัง ซึ่งแบรนด์และนักการตลาดให้ความสำคัญ
174 ผู้เข้าชม
รายได้ที่ได้รับจากการเป็น Youtuber และ Influencer เช่น ได้รับเงินจากการโฆษณา การรีวิวสินค้า เป็นต้น จะต้องนำรายได้มาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างไร
178 ผู้เข้าชม
ทำไมผู้บริหารต้องให้ความสำคัญกับการเลือกซื้อซอฟแวร์ระบบบัญชี ไปดูกันค่ะ
151 ผู้เข้าชม
ปัจจุบันมีการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจาก 10% เหลือ 7% ซึ่งอัตรานี้จะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2564
118 ผู้เข้าชม
สำหรับกิจการไหนที่มีความจำเป็น การจ่ายเงินผ่านบัญชีบริษัทจะทำให้การทำงานยุ่งยากไม่สะดวก กรรมการก็สามารถที่จะสำรองเงินส่วนตัวจ่ายแทนบริษัทได้
202 ผู้เข้าชม
กรณีนี้ใบแจ้งหนี้ดังกล่าวไม่เข้าลักษณะเป็นตราสารที่ระบุไว้ในบัญชีอัตราอากรแสตมป์ จึงไม่ต้องติดอากรแสตมป์
136 ผู้เข้าชม
29000 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์