บทความที่น่าสนใจ

บทความที่น่าสนใจ

233 รายการ
การประกอบกิจการดังต่อไปนี้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
29 ผู้เข้าชม
ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย” (Withholding Tax) แต่เดิม ขั้นตอนการปฏิบัติหลายขั้นตอน ต้องยื่นแบบและนำส่งภาษีเป็นประจำทุกเดือน ไม่สะดวกแก่ผู้รับเงินที่จะนำภาษีที่ถูกหักไว้ไปเครดิตในการคำนวณภาษี ผู้จ่ายเงินและผู้รับเงินไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้
138 ผู้เข้าชม
เมื่อบริษัทต่างๆ แสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าของการพัฒนาวัคซีนโคโรน่า ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจ Healthcare และ Biotechnology มีโอกาสเติบโตสูงจากการพัฒนาวัคซีน ซึ่งนักลงทุนควรมองถึงการกระจายลงทุนเฉพาะเจาะจงในกลุ่มธุรกิจ
42 ผู้เข้าชม
ปัจจุบันคนไทยในวัยทำงานจำนวนกว่า 12 ล้านคน ได้มีการออมเพื่อวัยเกษียณผ่านระบบการออมต่างๆ รวมถึงประกันสังคมด้วย
81 ผู้เข้าชม
ของขวัญในเเต่ละโอกาศ เราจะต้องเสียภาษีหรือไม่ หรือจะมีการคิดภาษีอย่างไรไปดูกันเลยค่ะ
102 ผู้เข้าชม
ธุรกิจ “Go Green” หรือธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีแนวโน้มเติบโตได้มากกว่าธุรกิจที่ไม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ที่จะทำให้ธุรกิจได้พบกับ 3 Wins คือ ธุรกิจชนะ ลูกค้าชนะ และโลกชนะ โดยสามารถลดต้นทุนการผลิต ตอบโจทย์ลูกค้าที่มีแนวโน้มใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
108 ผู้เข้าชม
วิกฤติโควิด-19 ซ้ำเติมกลุ่มสตาร์ทอัพไทย จากที่ต้องเผชิญความท้าทายหลายด้าน และอาจมีเพียงไม่กี่รายที่จะอยู่ในรอด วันนี้หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ยิ่งทำให้หลายรายเริ่มทยอยแลนดิ้งแล้ว เนื่องไม่มีนักลงทุน โจทย์ใหญ่คือทางรอดของสตาร์ทอัพไทยคืออะไร?
107 ผู้เข้าชม
การอุทธรณ์ภาษีอากร เป็นกระบวนการยุติธรรมอย่างหนึ่งที่กฎหมายประมวลรัษฎากรกำหนดให้ผู้ถูกประเมินภาษีสามารถใช้สิทธิคัดค้านการประเมินภาษีอากรของเจ้าพนักงานประเมินที่ผู้ถูกประเมินภาษีเห็นว่าไม่ถูกต้องต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
115 ผู้เข้าชม
การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ จะกระทำได้ต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 186 แต่ถ้าได้รับชำระหนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีใดให้นำมาคำนวณ เป็นรายได้ ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
426 ผู้เข้าชม
14862 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์