บทความที่น่าสนใจ

บทความที่น่าสนใจ

466 รายการ
ความไว้ใจที่จะซื้อของในออนไลน์สูงขึ้นมากกว่าเมื่อก่อน แต่ความคาดหวังของผู้บริโภคก็สูงขึ้นตามเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะบริการที่ดึงดูด และ offer ที่น่าสนใจสำหรับพวกเขา
95 ผู้เข้าชม
สัญญาให้คำปรึกษา เช่น การให้คำแนะนำด้านการตลาด การบริหารงานบุคคล การเงิน การจัดการทั่วไป และคำแนะนำด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นประโยชน์ของบริษัทผู้ว่าจ้าง
117 ผู้เข้าชม
ความคาดหวังอย่างหนึ่งของธุรกิจที่มีต่อ Big Data ก็คือความสามารถในการทำนายธุรกรรมที่เกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างแม่นยำ ทำนายลูกค้าที่จะซื้อของ รู้พฤตกรรมของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการช้อปปิ้ง
56 ผู้เข้าชม
อัตราค่าปรับการส่งงบการเงินล่าช้า แบ่งเป็น กรณียื่นงบการเงินล่าช้าไม่เกิน 2 เดือน , ไม่เกิน 4 เดือน และ 4 เดือนขึ้นไป
233 ผู้เข้าชม
ผู้ประกอบการหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าทันทีที่เราจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเสร็จ กิจการจะต้องมีการจัดมีการประชุมผู้ถือหุ้นทั่วไปเป็นประชุมใหญ่ภายใน 6 เดือน
110 ผู้เข้าชม
ความไม่แน่นอนในการทำงานในช่วง COVID-19 ระบาดในตอนนี้ ส่งผลต่อประสิทธืภาพในการทำงานที่บ้านของพนักงานแน่นอน พนักงานไม่ได้พูดคุยกันเพื่อนที่ทำงานบ่อยเหมือนแต่ก่อน
77 ผู้เข้าชม
สรุปง่ายๆ คือ 1.มอบอำนาจให้กระทำการครั้งเดี่ยว ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 2.มอบอำนาจให้กระทำการมากกว่าครั้งเดีย ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท
222 ผู้เข้าชม
เชื่อว่ายุคของ Big Data ใครๆก็อยากลงทุนด้านการเอาข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์และแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ แต่จากรายงานของ Forbe บอกไว้ว่าบริษัทที่ลงทุนไปแล้วก็ต้องรออีกนานกว่าจะเห็นผล
217 ผู้เข้าชม
มนุษย์เงินเดือนอย่างเราจะต้องเสียภาษีที่เรียกว่าภาษีรายได้บุคคลธรรมดา มีข้อพึงสังเกตไว้ว่าบางคนได้คืนภาษีแต่บางคนต้องจ่ายเพิ่ม เรามีข้อปฏิบัติหลายอย่างมาฝาก ที่ช่วยลดหย่อนภาษีได้มากทีเดียว
323 ผู้เข้าชม
24184 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์