บทความที่น่าสนใจ

บทความที่น่าสนใจ

395 รายการ
การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า (Customer Relations) ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดที่ช่วยสร้างมูลค่าให้กับแบรนด์และธุรกิจของคุณแบบระยะยาว
17 ผู้เข้าชม
ประกอบกิจการคอร์สสออนไลน์ พร้อมหนังสือคู่มือสอบ ซึ่งมีเนื้อหาเดียวกันกับหนังสือ ไม่ถือเป็นการการขายหนังสือ ถือว่าให้บริการคอร์สออนไลน์ แถมหนังสือ เข้าลักษณะเป็นรายได้ที่อยู่ในบังคับที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
249 ผู้เข้าชม
แม้ในปัจจุบันเราจะได้ยินกระแสข่าวปลดคนหรือการประกาศเลิกจ้างจากหลาย ๆ แห่ง ขณะเดียวกันก็ยังมีหลายอาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดและมีการเปิดรับจำนวนมาก
351 ผู้เข้าชม
ค่าขนส่งกรณีขายของใน Shopee จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง ไปดูกันค่ะ
311 ผู้เข้าชม
เทรนด์ในอุตสาหกรรมต่างๆ เริ่มทยอยปรับทิศทางกันไปเรื่อยๆ ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา จนวนมาถึง ธุรกิจอาหาร โดยทางยูนิลิเวอร์ ฟู้ดส์โซลูชั่นส์ ได้เผยข้อมูลเกี่ยวกับการบริโภคแบบใหม่
400 ผู้เข้าชม
ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จะต้องระมัดระวังไม่กระทำผิดฝ่าฝืนเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะมีค่าปรับที่ค่อนข้างสูง รวมถึงมีโทษหนักถึงขั้นจำคุก
367 ผู้เข้าชม
ผลจากการระบาดของ COVID-19 ทำให้ทุกองค์กรรวมถึงภาคธุรกิจต้องปรับรูปแบบการทำงาน นอกจากรูปแบบการทำงานจากนอกออฟฟิศ หรือ work from home ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
533 ผู้เข้าชม
“การวิเคราะห์และปรับเปลี่ยนสู่ Customer Journey เป็นพัฒนาการขั้นถัดไปของการจัดการประสบการณ์ลูกค้า และเป็นภารกิจหลักที่สำคัญสำหรับนักการตลาด
340 ผู้เข้าชม
ยุคปัจจุบันบรรดาแบรนด์ต่างๆ พยายามมองหาวิธีใหม่ในการคอนเน็คและสร้างการรับรู้กับผู้บริโภค ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดความต้องการ และนำไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้า
454 ผู้เข้าชม
20391 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์