บทความที่น่าสนใจ

บทความที่น่าสนใจ

664 รายการ
อาชีพยอดฮิตในปัจจุบันคงหนีไม่พ้นการขายของออนไลน์ ซึ่งมีพ่อค้าแม่ค้าขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น Facebook , Line My Shop , Lazada , Shopee , Instagram , TikTok เป็นต้น รายได้จากการขายของออนไลน์เหล่านี้ ควรมีการ บันทึกบัญชีขายของออนไลน์ และยื่นเสียภาษีให้ถูกต้องด้วย
51 ผู้เข้าชม
ธุรกิจขนส่งเสียภาษีอะไร เป็นคำถามที่ผู้เริ่มต้นธุรกิจขนส่งมักสงสัยอยู่ตลอด ซึ่งตามความหมายของคำว่าการขนส่งก็คือ การขนคนหรือขนของส่งจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ซึ่งจะต้องประกอบธุรกิจขนส่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 1% จากผู้ว่าจ้างที่เป็นนิติบุคคล ไม่ว่ากิจการขนส่งจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ตาม และนอกจากนี้ธุรกิจขนส่งยังมีภาษีที่เกี่ยวข้องอีกหลายประเด็น ทั้งที่ทำธุรกิจในนามบุคคลธรรมดาและที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ดังนั้น จึงต้องศึกษาข้อมูลให้ดีเพื่อป้องกันปัญหาถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ซึ่งสามารถแยกย่อยภาษีที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้
65 ผู้เข้าชม
ปัญหา อยากทำธุรกิจให้ยอดเยี่ยม แต่ทำได้เพียงแค่ยอดหญ้า เพราะไม่รู้ว่าการทำบัญชีสำคัญอย่างไร คุณเป็นแบบนี้อยู่ใช่มั้ยคะ
62 ผู้เข้าชม
การลดหย่อนภาษีสำหรับนิติบุคคล รายการที่นิติบุคคลสามารถนำมาลดหย่อนภาษีจุดมุ่งหมายเช่นเดียวกับ การลดหย่อนภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา ทั้งนี้เพื่อให้การชำระภาษีในปีนั้น ๆ มีจำนวนน้อยลง เพราะมีการหักค่าใช้จ่ายในแต่ละปีภาษีมากขึ้น ต่างกันเพียงแค่รายการที่นิติบุคคลสามารถนำมาลดหย่อนแตกต่างจากบุคคลธรรมดาเท่านั้น โดยรายการที่นิติบุคคลสามารถนำมาลดหย่อนได้ มีดังนี้
47 ผู้เข้าชม
ขอนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับสัญญาค้ำประกันและภาระภาษีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะสัญญาค้ำประกัน ตลอดจนภาระภาษีที่น่าสนใจ และสามารถนำไปปรับใช้กับการดำเนินการทางภาษีได้อย่างถูกต้องต่อไป
68 ผู้เข้าชม
แปลงสินทรัพย์เป็นทุน …เมื่อธุรกิจเดินทางมาถึงจุดที่ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งก่อนที่กิจการจะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลได้นั้น ต้องมีการพูดคุยตกลงกับหุ้นส่วนก่อนว่าทุนจดทะเบียนเท่าไร และสัดส่วนการลงทุนของแต่ละหุ้นส่วนเท่าไร
67 ผู้เข้าชม
ภาษีซื้อต้องห้าม มีกี่กรณี และมีอะไรบ้าง มาดูกันค่ะ
91 ผู้เข้าชม
สรรพากรกำหนดการจ้างแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง โบนัส จัดอยู่ประเภทเงินได้พึงประเมินมาตรา 40(1) และ 40(2) แล้วแต่กรณี ต้องคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามอัตราก้าวหน้า
142 ผู้เข้าชม
การปิดงบการเงิน ถือว่าเป็นหน้าที่ของบริษัทนิติบุคคลทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่ต้องจัดทำ พร้อมส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการปิดงบการเงินหลักๆ ประกอบด้วย 1) ปิดงบรายปี 2) ปิดงบรายเดือน 3) ปิดงบรายไตรมาส (สำหรับกิจการที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์)
209 ผู้เข้าชม
52731 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์