บทความที่น่าสนใจ

บทความที่น่าสนใจ | Prosoft ibiz

30 รายการ
หลักการบริหารโดยใช้ วงจร PDCA นั้นเมื่อนำเอาหลักการบัญชีเข้ามาจับก็สามารถช่วยส่งเสริมให้แผนธุรกิจ ดำเนินไปอย่างราบรื่นได้ ประเด็นนี้ได้ถูกกล่าวไว้ในหนังสือ “ร้านไหนกำไรมากกว่ากัน” โดย ฮายาชิ อัทสึมุ
ยุคไทยแลนด์ 4.0 มาถึงแล้ว นาทีนี้เราคงไม่อาจปฏิเสธบทบาทของเทคโนโลยีที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตในทุกด้าน โดยเฉพาะการทำงานในยุคปัจจุบัน ที่กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ในรูปแบบที่กลายเป็นดิจิทัลมากขึ้น ข้อมูลต่างๆ ต้องเชื่อมโยงถึงกันได้ทุกที่ ทุกเวลา ส่งผลให้การทำงานของเราไม่จำกัดอยู่แต่ภายในออฟฟิศดังที่เคยเป็นมา โดยมีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยในการทำงานเกือบทุกขั้นตอน และช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา โดยมี 6 แนวโน้มสำคัญของการทำงานในอนาคตที่จะพลิกโฉมหน้า และปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของเรา ให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ดังนี้
งานบัญชี (Accounting) เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางบัญชี รวมถึงการบันทึก จัดเก็บ รวบรวม และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี บันทึกรายรับรายจ่าย ตลอดจน การจัดทำรายงานทางการเงิน โดยผู้ที่ทำหน้าที่ดังกล่าว เรียกว่า “นักบัญชี” ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง เรียนจบมาทางสายงานบัญชี และต้องมีประสบการณ์ด้านบัญชีมาพอสมควร
ใบกำกับภาษี คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำและออกให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือให้บริการ เพื่อแสดงมูลค่าของสินค้าหรือบริการและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนเรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้า หรือรับบริการในแต่ละครั้ง
การปฏิบัติทางบัญชีเมื่อมีการทำลายสินค้าเกิดขึ้นเอกสารที่จะมาเกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชีจึงเป็นเอกสารที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานหรือองค์กรที่มีการขออนุมัติจากผู้มีอำนาจในการพิจารณาการทำลายสินค้า โดยระบุถึงสาเหตุของการทำลาย ราคาทุนของสินค้าที่มีการทำลาย รวมไปถึงวิธีการทำลาย วันเวลาสถานที่ เพื่อใช้ประกอบการบันทึกรายการทางบัญชี
การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในด้านประสิทธิภาพของนวัตกรรมในเทคโนโลยีการบัญชี ถือเป็นความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้นำมาปรับใช้ในการประกอบธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ทั้งยังเป็นตัวช่วยให้กับกลุ่มเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ให้สามารถทำงานได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
สำหรับองค์กรผู้ให้บริการระดับมืออาชีพส่วนใหญ่ การจัดการความผันผวนในธุรกิจถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่ต้องเผชิญอยู่เป็นประจำ ลองคิดดูว่า สำนักงานนักบัญชีซึ่งต้องจัดการกับผลตอบแทนของลูกค้าส่วนใหญ่ในช่วงเวลาที่ต้องยื่นภาษี หรือผู้ให้คำปรึกษาด้านการตลาดซึ่งเพิ่งเซ็นสัญญากับลูกค้ารายใหม่และต้องเริ่มทำงานทันที ในทางตรงข้าม วันหยุดยาวอย่างเช่นช่วงสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่อาจหมายถึงช่วงเวลาที่เงียบเหงาสำหรับผู้ให้บริการขนาดเล็กจำนวนมากเมื่อลูกค้าต่างหยุดงาน ความผันผวนของปริมาณกิจกรรมเหล่านี้เป็นเรื่องท้าทายสำหรับธุรกิจ เนื่องจากบริษัทไม่สามารถทุ่มเททรัพยากรมากกว่าความต้องการทางธุรกิจในช่วงเวลาดังกล่าวได้
สำหรับคนที่เริ่มทำจะทำธุรกิจ หรือแม้แต่มีกิจการส่วนตัวอยู่แล้วก็ตาม เชื่อว่าย่อมรู้จักคำว่า “การตลาด” รวมถึงสนใจค้นหากลยุทธ์การตลาด เพื่อไปใช้กับธุรกิจหวังสร้างความเติบโตให้กิจการ แต่เชื่อหรือไม่ว่าหลายๆ คนไม่ได้เข้าใจหรือมีความเข้าใจผิดในเรื่องของการตลาดอยู่มาก บ้างก็คิดว่าทำถูกอยู่เพราะมันได้ผล บางทีเพียงเพราะนั่นมันเกิดบนความบังเอิญ
IDC ได้ทำการศึกษาและรายงานว่า 1 ใน 3 ขององค์กรระดับ Top 20 จะถูก Disrupt โดยคู่แข่งหน้าใหม่ๆ ภายในเวลา 5 ปี คำว่า Transform or Perish (ปรับตัวหรือแตกดับ) ถูกนำมากระตุ้นให้องค์กรตระหนักถึงความสำคัญของการปรับตัว เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนอย่างมาก


ทดลองใช้งาน ibiz ฟรี 30 วัน

สามารถดาวน์โหลดพร้อมทดลองใช้งานโปรแกรมบัญชี Prosoft ibiz ทุกระบบฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์