บทความที่น่าสนใจ

บทความที่น่าสนใจ

276 รายการ
ป้ายโฆษณาดิจิทัลนั้นถูกพบเห็นได้บ่อยครั้ง เพราะมีนวัตกรรมที่สามารถดึงดูดความสนใจผู้บริโภคได้ดี อย่างไรก็ตาม ป้ายเหล่านี้อาจจะต้องเสีย “ภาษีป้าย” ในอัตราภาษีป้ายแบบใหม่
11 ผู้เข้าชม
ภาษีศุลกากร เป็นภาษีชนิดที่เรียกว่า กำแพงภาษี  คือเป็นภาษีที่ไม่เกิดจากการมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่เป็นภาษีที่สกัดกั้นการไหลบ่าของสินค้าจากต่างประเทศที่จะเข้ามาภายในประเทศ
65 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชมงานจะเป็นใครก็ได้ ผู้มาร่วมงานก็ลดต้นทุนด้านการเข้าร่วมงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร และลดระยะเวลาการเดินทาง ไม่จำเป็นต้องสละเวลาเป็นวัน ๆ เพื่อเข้าชมงานเพียงไม่กี่ชั่วโมง
23 ผู้เข้าชม
มาดูรายละเอียดของภาษีเงินปันผลกันค่ะว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง
50 ผู้เข้าชม
ในทางภาษีสรรพากรได้มีบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ รถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน หลายกรณีด้วยกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
68 ผู้เข้าชม
หากท่านกำลังตั้งคำถามนี้อยู่ล่ะก็ แสดงว่าท่านกำลังสนใจอยู่ว่าจะทำอย่างไรดี หรือไม่ก็กำลังจะต้องตัดสินใจว่าจะตั้งบริษัท หรือทำการค้าแบบบุคคลธรรมดาต่อไปดี ถ้าหากเป็นอย่างนั้นแล้วล่ะก็ ศึกษารายละเอียดตามนี้ได้เลย
222 ผู้เข้าชม
เป็นเรื่องจริงที่ไม่มีประเทศใดสามารถหนีผลกระทบจากโควิด-19 ไปได้ ขณะที่ความสามารถในการปรับตัวของแต่ละประเทศ แตกต่างกันออกไป
107 ผู้เข้าชม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยกเลิกการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing รูปแบบเดิม และให้ใช้ DBD XBRL in Excel (V2.0) แทน
762 ผู้เข้าชม
ในช่วงที่ภาคธุรกิจต้องเผชิญวิกฤติอย่างหนัก ทั้งวิกฤติเศรษฐกิจและวิกฤติโรคระบาด สิ่งสำคัญที่บรรดาธุรกิจต้องมีคือ Productivity หรือภูมิคุ้มกันทางธุรกิจที่ต้องเป็นเกราะป้องกัน
111 ผู้เข้าชม
16337 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์