บทความที่น่าสนใจ

บทความที่น่าสนใจ

678 รายการ
ผู้ที่ต้องยื่น ภ.ง.ด.90 คือ ผู้ที่มีรายได้นอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับ เช่น ค้าขายแบบบุคคลธรรมดา เงินปันผล หรืออื่น ๆ ส่วน ภ.ง.ด. 91 คือ ผู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนโดยไม่มีรายได้เสริมจากแหล่งงาน หรือรายได้อื่น เช่น พนักงานบริษัทที่รับเงินค่าจ้างเพียงอย่างเดียว
26 ผู้เข้าชม
คุณสามารถบันทึกออกเอกสารพร้อมบันทึกบัญชีรายได้สำหรับการขายสินค้าและบริการ ภาษี และค่าใช้จ่าย ติดตามยอดคงเหลือของผู้จัดจำหน่าย และยอดค้างชำระของลูกหนี้ แค่มองเพียงครั้งเดียว คุณก็จะทราบได้เลยว่าคุณกำลังสร้างรายได้เท่าไร มียอดใดคงค้างเท่าไหร่บ้าง
79 ผู้เข้าชม
ภ.พ.36 คือ แบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร ใช้เมื่อได้จ่ายเงินค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ให้แก่ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักร ฯ
64 ผู้เข้าชม
เนื่องด้วยสาเหตุจากการทำงานหนักและต่อเนื่องกันหลายชั่วโมงต่อวัน ทำให้เกิดการตั้งคำถามในการใช้ชีวิตและการทำงานของทุก ๆ คน จึงมีการนำ อิคิไก มาใช้เป็นปรัชญาการทำงาน ช่วยค้นหาคุณค่าในตนเอง
857 ผู้เข้าชม
ไม่เคยยื่นภาษีมาก่อนเลย ถ้ายื่นปีนี้จะโดนภาษีย้อนหลังไหม ? และจะต้องเสียภาษีอะไรบ้าง ? หลายคนมักจะมีคำถามแบบนี้เมื่อคิดว่าจะเริ่มต้นยื่นภาษีให้ถูกต้อง ดังนั้นบทความนี้จะมาสรุปทุกอย่างที่ต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดนี้ค่ะ
92 ผู้เข้าชม
สัญญาเช่า มีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากเป็นการกำหนดเงื่อนไขและข้อจำกัดในการใช้ทรัพย์สิน ซึ่งช่วยลดความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้งานและผู้ให้เช่า เพราะมีสัญญาที่ทำเอาไว้ร่วมกันอย่างชัดเจน
109 ผู้เข้าชม
ใบแจ้งหนี้หรือ invoice เป็นหลักฐานที่สำคัญในการแจ้งหนี้ระหว่างบริษัทผู้ขาย และบริษัทผู้ซื้อ ในบทความนี้เรามาทำความเข้าใจกับใบแจ้งหนี้กันว่าคืออะไร
142 ผู้เข้าชม
ภาษีธุรกิจแฟรนไชส์ เป็นปัญหาใหญ่สำหรับเจ้าของแฟรนไชส์และผู้ซื้อแฟรนไชส์เสมอมา เนื่องจากมีภาษีที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหลายอย่าง และหากเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ที่นำเข้าวัสดุอุปกรณ์ก็จะต้องมีภาษีศุลกากรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
158 ผู้เข้าชม
เมื่อเศรษฐกิจเข้าสู่โลกาภิวัฒน์ (Globalization) ทำให้การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้น ทั้งนี้เพราะบริษัทต่างๆ พบว่า ตลาดการซื้อขายเริ่มเปลี่ยนไป ลูกค้ามีทางเลือกในการซื้อสินค้ามากขึ้น มีคู่แข่งทั้งจากภายในและต่างประเทศ รวมทั้งการเติบโตและพัฒนาการอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำให้ลูกค้ามีข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าได้มากขึ้น
195 ผู้เข้าชม
57095 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์