บทความที่น่าสนใจ

บทความที่น่าสนใจ

181 รายการ
การหักลดหย่อน หมายถึง รายการต่างๆ ที่กฎหมายได้กำหนดให้หักได้เพิ่มขึ้นหลังจากได้หักค่าใช้จ่ายแล้ว เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีก่อนนำเงินได้ที่เหลือซึ่งเรียกว่าเงินได้สุทธิไปคำนวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รายการหักลดหย่อนกรณีต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้
3487 ผู้เข้าชม
ในยุคนี้ผู้บริโภครักความสะดวกสบายมากขึ้น และนิยมสั่งซื้อทางออนไลน์มากขึ้น กว่าการไปเดินซื้อสินค้าที่หน้าร้านโดยตรง ดังนั้นเจ้าของธุรกิจจึงต้องมีการปรับตัวตามเพื่อช่วยเพิ่มยอดขายให้มากขึ้น ช่วยเพิ่มจำนวนลูกค้าให้เยอะขึ้น และทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างงดงาม โดยแบ่งเป็น 4 วิธีง่ายๆ ที่เจ้าของธุรกิจสามารถทำตามได้ไม่ยาก
63 ผู้เข้าชม
วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความเข้าใจในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT ให้ดียิ่งขึ้น
98 ผู้เข้าชม
โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อผู้คนอย่างเห็นได้ชัดที่สุดอย่างหนึ่งก็คือความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีซึ่งนำพาโลกของเราเข้าสู่ “ยุคดิจิทัล” และพลิกโฉมหลายสิ่งในธุรกิจไปอย่างสิ้นเชิง
202 ผู้เข้าชม
ในการตัดสินใจลงทุนไม่ว่าจะเป็นหุ้น หุ้นกู้ สิ่งที่นักลงทุนมักให้ความสำคัญนอกเหนือจากผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน คือความมั่นคงและความสามารถในการเติบโตของบริษัทนั้นๆ เพียร์ พาวเวอร์ เคยพูดถึงตัวบ่งชี้สภาพคล่องที่ปรากฏชัดเจนในหนังสือชี้ชวนการลงทุน(Fact Sheet) แล้วในแง่ของงบกระแสเงินสด ซึ่งลึกลงไปในงบประแสเงินสดคือเรื่องของสินทรัพย์(Asset)ซึ่งมีทั้งสินทรัพย์หมุนเวียน(Current Asset) สินทรัพย์ถาวร (Non-Current Asset) และสินทรัพย์อื่นๆ (Other Asset)ซึ่งส่วนที่มีรายละเอียดมากที่สุดและนักลงทุนมักให้ความสนใจคือสินทรัพย์หมุนเวียน
75 ผู้เข้าชม
พนักงานบัญชีเป็นตำแหน่งสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินกิจการของทุกบริษัท เพราะเป็นผู้ที่เห็นภาพรวมผลประกอบการของบริษัทได้ดีที่สุดยอดทั้งกำไรและขาดทุน เพราะฉะนั้นสิ่งที่พนักงานบัญชีเห็นจึงไม่ใช่แค่ตัวเลข แต่ยังสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยง และช่วยปรับกลยุทธ์ในการจัดการการเงิน
134 ผู้เข้าชม
คำถามสำคัญที่ผู้คนมักถามบ่อยคือ “อาชีพนักบัญชีเป็นอาชีพที่ดีไหม” ซึ่งคำถามเหล่านี้มักจะมาจาก วัยนักศึกษา และมีการถกเถียงกันในโลกออนไลน์เป็นประจำ ซึ่งแต่ละคนต่างมีคำตอบที่ต้องการในเส้นทางการทำงานที่แตกต่างกันออกไป ในบทความนี้จะนำเสนอให้ทุกคนได้เห็นว่าอาชีพนักบัญชีนั้นดีอย่างไรค่ะ
314 ผู้เข้าชม
โดยปกติบัญชีตั๋วเงินรับจะแยกแสดงรายการไว้ต่างหากเป็นหนึ่งรายการเพื่อให้ง่ายในการเก็บรักษาและตรวจสอบ แต่ถ้าในกรณีที่กิจการถือตั๋วเงินรับไว้หลายฉบับอาจจะกำหนดให้มีการจัดทำบัญชีตั๋วเงินรับที่เป็นบัญชีคุม 1 บัญชีและจัดให้มีการจัดทำบัญชีแยกประเภทย่อยสำหรับรายการตั๋วเงินรับที่แตกต่างกันไปในแต่ละกรณี ดังต่อไปนี้
140 ผู้เข้าชม
การทำบัญชีต้นทุนวัตถุดิบมีด้วยกัน 4 ประเภท ดังต่อไปนี้
191 ผู้เข้าชม
12029 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์