ระบบบริหารคลังสินค้า

ระบบบริหารคลังสินค้า

สอนการใช้งานระบบบริหารคลังสินค้า (Inventory)

ระบบบริหารคลังสินค้า โดยเริ่มจากการเชื่อมโยงการเพิ่ม-ตัดสต๊อกสินค้า จากระบบจัดซื้อและระบบขายได้อัตโนมัติ อีกทั้งยังสามารถตรวจนับสินค้า ตรวจสอบ และปรับปรุงยอดให้ตรงกับสต๊อกสินค้าจริงง่าย ๆ

VDO ระบบบริหารคลังสินค้า

1. ขั้นตอนการสร้างเอกสารปรับปรุงเพิ่มลดสินค้า (Item Journal)

05:20

2. ขั้นตอนการสร้างเอกสารตรวจนับสินค้า (Count Stock)

05:05

3. ขั้นตอนการสร้างเอกสารตรวจสอบการนับสินค้า (Verify Count Stock)

-

4. ขั้นตอนการคำนวณต้นทุน (Calculate Cost)

-

 6239
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์