หมดปัญหางานด้านบัญชี

ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ยุคใหม่

"เพื่อธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์"

ธุรกิจขนส่ง

ธุรกิจขนส่งเป็นธุรกิจที่เติบโตค่อนข้างมากตามกระแสช้อปปิ้งออนไลน์ จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 คือการช้อปปิ้งออนไลน์ที่มากขึ้น จนพฤติกรรมนี้ถูกนักวิเคราะห์ยกให้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะกลายเป็นความปกติใหม่ หรือ "New Normal" การช้อปปิ้งออนไลน์ที่มากขึ้นส่งผลให้ภาพรวมตลาดอีคอมเมิร์ซ และการซื้อขายสินค้าออนไลน์ในเมืองไทยเติบโตสูงขึ้น และการที่ช้อปปิ้งออนไลน์กันมากขึ้น ตลาดอีคอมเมิร์ซโตขึ้น นั่นก็หมายถึง ธุรกิจขนส่งพัสดุ โตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในแง่รายได้ และปริมาณการขนส่ง

การทำบัญชีของบริษัทที่ประกอบธุรกิจขนส่ง

ประกอบธุรกิจขนส่งเพียงอย่างเดียวไม่มีบริการอื่น

บริษัทจะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 1 ไม่ว่าผู้รับขนส่งจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ตาม

ประกอบธุรกิจขนส่งและมีบริการร่วมด้วย

ธุรกิจที่มีการให้บริการร่วมด้วย จะเข้าเงื่อนไขเป็นบริการ เช่น มีบริการแพ็คสินค้า บริษัทต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายนั้น ในกรณีขนส่งหักอัตราร้อยละ 1 แต่ค่าบริการผู้จ่ายต้องหักในอัตราร้อยละ 3 

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz
Company Manager

ควบคุมการสั่งซื้อโดยผ่านการอนุมัติ ก่อนจัดซื้อจริงเพื่อให้บริหารรายจ่าย ได้อย่างเป็นระบบและถูกต้องพร้อมบันทึกเพิ่มสินค้าในคลังสินค้าได้อัตโนมัติ


ครอบคลุมกระบวนการขายตั้งแต่ การบันทึกใบเสนอราคา ใบสั่งขาย รับเงินมัดจำ ใบกำกับภาษี ขายเชื่อ ขายสด จนถึงการลดหนี้ลูกหนี้


บันทึกใบวางบิลเพื่อแจ้งหนี้ให้ลูกค้าได้ทันเวลา รับชำระเงินและจ่ายชำระเงินอย่างเป็นระบบ จัดการข้อมูลบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ และคำนวณภาษีซื้อและภาษีขายให้อัตโนมัติ
 Managemen

ควบคุมเงินสดย่อยเพื่อเป็นการสำรองเงิน ไว้สำหรับค่าใช้จ่ายบางประเภท โดยความเคลื่อนไหวของเงินสดย่อย
ภาษี

สามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวกับรถเช่น น้ำมัน ค่าซ่อม โดยดูตามรถแต่ละคันได้
งบ

สามารถวิเคราะห์รายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่า ของการใช้รถแต่ละคันได้
ทางการเงิน

รองรับการหัก ณ ที่จ่าย สำหรับธุรกิจขนส่ง และสามารถ Export ข้อมูลเพื่อนำส่งสรรพากรได้
 Managemen

รองรับการบันทึกบัญชีสำหรับธุรกิจขนส่ง เช่น งบทดลอง งบดุล งบกำไรขาดทุนช่วยให้รู้ผลการดำเนินงานของกิจการได้

ลูกค้าของเรา

ส่วนหนึ่งจากลูกค้าธุรกิจขนส่ง ที่ไว้วางใจใช้บริการของเรา

ธุรกิจขนส่ง

ลงทะเบียนทดลองใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz ฟรี!!

ระบบจะส่งข้อมูลการทดลองใช้งานโปรแกรมผ่านทางอีเมล์
ให้ลูกค้าที่ลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ หากมีข้อสงสัยหรือ
ไม่ได้รับการติดต่อกลับ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือโทร 062-310-6963

ชื่อผู้ติดต่อ :
ชื่อบริษัท :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
Line ID :
โปรแกรมที่เคยใช้งาน :
หัวเรื่อง :
รายละเอียด :
รอบอบรมออนไลน์ :
captcha

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์