การวางระบบบัญชีและเริ่มต้นการใช้งาน

วิธีการขึ้นระบบ เพื่อความสำเร็จในการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz

Implement Solution

Implement Solution

โปรแกรมบัญชีออนไลน์

เริ่มต้นก่อนเริ่มใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz

ลูกค้าต้องมีการตั้งค่าข้อมูลต่างๆ ให้ตรงกับกิจการของท่าน โดยแยกเป็นระบบดังนี้
การวางแผนการขึ้นระบบ

การวางแผนการขึ้นระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz

การนำข้อมูลจากระบบเดิมมาบันทึกเข้าสู่โปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibizซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนดังนี้
โปรแกรมบัญชีออนไลน์

คู่มือการวางระบบบัญชี

การวางระบบบัญชีจะรวมถึงการวางระบบเอกสาร, ระบบบัญชี และระบบรายงานซึ่งมีขั้นตอนการวางระบบดังนี้

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์