ระบบบัญชี

ระบบบัญชี

สอนการใช้งานระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger)

บันทึกรายการรายวันตามผังบัญชีที่คุณสามารถ ออกแบบได้ด้วยตนเอง เพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจ ของคุณ แสดงงบการเงินได้อย่างถูกต้อง แจกแจง งบกำไรขาดทุน งบดุล ให้เข้าใจง่าย

VDO ระบบ General Ledger

1. ขั้นตอนการสร้างเอกสารยอดยกมา (Beginning Balance)

-

2. ขั้นตอนการสร้างเอกสารเตรียมจ่าย (GL Pre-Payment)

10:24

3. ขั้นตอนการสร้างเอกสารรายการรายวัน (Journal Entry)

-

4. ขั้นตอนการสร้างเอกสารรายการรายวัน (ประจำ) (GL Recurring)

-

5. ขั้นตอนการสร้างเอกสารรายการรายวัน (Batch)

-

6. ขั้นตอนการประมวลผลเอกสารรายการรายวัน (ประจำ) (Recurring Process)

-

7. ขั้นตอนการสร้างเอกสารปิดบัญชีสิ้นปี (Year - End Closing)

-

 5685
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์