Inventory ระบบบริหารคลังสินค้า

Inventory - ระบบบริหารคลังสินค้า

จัดการคลังและตรวจนับสินค้า ปรับปรุงเพิ่มลดสต๊อกให้อัพเดทอยู่ตลอดเวลา

ระบบบริหารคลังสินค้า

แอพพลิเคชั่นสำหรับคลังสินค้า

Inventory ระบบบริหารคลังสินค้า

ตรวจนับสินค้า

ตรวจนับสินค้า

สร้างรายการตรวจนับ พร้อมบันทึกจำนวนสินค้าจริงที่ตรวจนับได้ เพื่อเตรียมพร้อมในการตรวจสอบและปรับปรุงสต๊อก

เรียนรู้เพิ่มเติม
ตรวจสอบการนับสินค้า

ตรวจสอบการนับสินค้า

หลังจากที่มีการบันทึกตรวจนับสินค้าแล้ว ต้องทำการตรวจสอบการนับสินค้าอีกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าจำนวนสินค้านั้นถูกต้อง

เรียนรู้เพิ่มเติม
ปรับปรุงเพิ่มลดสินค้า

ปรับปรุงเพิ่มลดสินค้า

ปรับปรุงจำนวนสินค้าในระบบและสต๊อกจริงให้ตรงกัน เพื่อลดข้อผิดพลาดในการเช็คสต๊อก ได้ข้อมูลที่ตรงที่สุด

เรียนรู้เพิ่มเติม
คำนวณต้นทุน

คำนวณต้นทุน

คำนวณราคาต้นทุนสินค้าที่มีการสั่งซื้อ - สั่งขาย เพื่อนำไปแสดงในรายงานสินค้าและวัตถุดิบ รวมถึงการคิดกำไรจากการขาย

เรียนรู้เพิ่มเติม

คุมสต๊อกสินค้าในคลังอย่างเป็นระบบ

บันทึกปรับปรุงสต๊อกได้ด้วยตนเอง ตรวจนับสต๊อกสินค้าผ่านมือถือ ค้นหาสินค้าโดยการสแกนบาร์โค้ดได้เลย สะดวกในการทำงาน มีระบบตรวจสอบการนับสินค้า พร้อมดึงไปปรับปรุงสินค้าในคลังอัตโนมัติ
เช็คสต๊อกออนไลน์ได้ทุกที่

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์