API Lazada & Shopee

API Lazada & Shopee

API Lazada & Shopee

เชื่อมต่อ Platform Lazada และ Shopee เพื่อนำข้อมูลการขายเข้าระบบ Prosoft ibiz สะดวก รวดเร็ว ทำให้คุณสามารถดูยอดขายแบบ Real Time ทั้งยังทราบประมาณการกำไรสุทธิได้ก่อนถึงเวลาปิดงบการเงิน

API Lazada & Shopee

นำเข้าข้อมูลจาก Shopee และ Lazada เป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้ว

เชื่อมต่อหน้าร้านของ Shopee และ Lazada ได้ไม่จำกัดจำนวนร้าน

นำข้อมูลไปวิเคราะห์ยอดขายได้ ตามสินค้า ตามหน้าร้าน เพื่อวางแผนการขายต่อไป

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์