รายละเอียดการ Update Version

  • หัวข้อ

รายละเอียดการ Update Version

45 รายการ
เพิ่มตัวเลือกการกรองค้นหาข้อมูลที่บันทึกมาจากเมนูรายการรายวัน (Batch), เพิ่มช่องแสดง เหตุผลการลดหนี้ ในรายงานรับคืน ลดหนี้ , เพิ่มช่องแสดง คำอธิบาย และหมายเหตุ ในรายงานข้อมูลรายวัน และอื่นๆ
34 ผู้เข้าชม
เพิ่มการแสดงรายชื่อผู้ที่อนุมัติเอกสารใบขอซื้อ, เพิ่มช่องแสดงรายละเอียดรายได้อื่นๆ ในรายงานขายสด, เพิ่มรายงานสินค้าที่ไม่มีความเคลื่อนไหว และอื่นๆ
68 ผู้เข้าชม
เพิ่ม Option ตรวจสอบเลขที่ใบกำกับภาษี เป็นเลขเดียวกับเลขที่เอกสาร, เพิ่มช่องแสดงชื่อกลุ่มสินค้า เพื่อช่วยให้สะดวกในการเลือกสินค้าตามกลุ่ม, ปรับปรุงระบบการค้นหาสินค้าให้แสดงข้อมูลที่ถูกต้อง และรวดเร็วยิ่งขึ้น และอื่นๆ
71 ผู้เข้าชม
เพิ่มการแสดงจำนวนสินค้าคงเหลือในที่เก็บสินค้ากรณีมีหลายที่เก็บ, เพิ่มการแสดงข้อมูลจำนวนวันเครดิตในรายงานขายเชื่อ, เพิ่มข้อมูลรหัสกลุ่มลูกค้า-รหัสกลุ่มสินค้าในรายงานวิเคราะห์ยอดขายลูกค้า-สินค้า และอื่นๆ
61 ผู้เข้าชม
เพิ่มการเรียกดูรายงาน Dashboard ในส่วนของบัญชีแยกประเภท, เพิ่มรายงานป้ายที่อยู่ลูกค้า-ผู้ขาย, เพิ่มการเก็บประวัติ (Audit Trail) ของการบันทึกเอกสารระบบเงินสดย่อย (Petty Cash) และอื่นๆ
74 ผู้เข้าชม
เพิ่มตัวกรองรหัสกลุ่มสินค้าในรายงานวิเคราะห์กำไรขั้นต้น, เพิ่มรายงานใบแจ้งยอดบัญชี และอื่นๆ
100 ผู้เข้าชม
เพิ่มการอ้างอิงใบเสนอราคา และใบสั่งขาย ได้มากกว่า 1 เอกสาร, เพิ่มการแสดงรายงานงบทดลองภาษาอังกฤษ, เพิ่มเมนูปรับปรุงราคาและต้นทุนมาตรฐาน และอื่นๆ
117 ผู้เข้าชม
เพิ่มคำอธิบายของรูปแบบเลขที่เอกสาร (Running Number) กรณีมีมากกว่า 1 รูปแบบ, เพิ่มการค้นหาสินค้าจากเครื่องแสกน Barcode, QR Code และอื่นๆ
102 ผู้เข้าชม
เพิ่มตัวกรองเรียกช่วงข้อมูลรายปี ในรายงานเปรียบเทียบยอดขายรูปแบบรายปี, ปรับการคำนวณส่วนลดสินค้า และส่วนลดท้ายบิล และอื่นๆ
110 ผู้เข้าชม
ปรับระบบการคำนวณต้นทุนให้ประมวลผลถูกต้องและไวยิ่งขึ้น, ปรับรายงานใบส่งของค้างจ่าย ให้แสดงตามเลขที่เอกสาร และอื่นๆ
107 ผู้เข้าชม
10268 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์