รายละเอียดการ Update Version

  • หัวข้อ

รายละเอียดการ Update Version

30 รายการ
เพิ่ม Option การเรียกสินค้าทั้งหมดในรายงานสินค้าคงเหลือ, เพิ่มระบบการสร้างผังบัญชีตามประเภทธุรกิจ และอื่นๆ
39 ผู้เข้าชม
เพิ่มการ Default ตามประเภทปรับปรุงเพิ่มลด , ปรับแก้ไขกรณีที่หลุดออกจากระบบ , เพิ่มระบบป้องกันเลขที่ GL ซ้ำ และอื่นๆ
56 ผู้เข้าชม
เพิ่มระบบป้องกันเลขที่ใบกำกับภาษีซ้ำ , เพิ่มการแสดงเมนูตาม License หรือ Permission และอื่นๆ
46 ผู้เข้าชม
เพิ่มระบบป้องกันเลขที่เอกสารซ้ำ , เพิ่มการแสดงข้อมูลที่เก็บสินค้าในรายงาน และอื่นๆ
48 ผู้เข้าชม
ปรับแก้ไขระบบรับชำระ ให้สามารถเลือกเอกสารอ้างอิงได้,ปรับแก้ไขระบบ e-Tax Invoice , ปรับแก้การแจ้งเตือนกรณีเกินจำนวนสั่งซื้อ
50 ผู้เข้าชม
เพิ่มช่องสำหรับการกรอกรายละเอียดรายการรับเงินมัดจำ,เพิ่มระบบป้องกันเลขที่เอกสารซ้ำ,เพิ่มแบบฟอร์มเอกสารใบขอซื้อ
45 ผู้เข้าชม
ปรับแก้ไขเอกสารแสดงสถานะเช็ครับที่อ้างอิง,ปรับเวลาในการเรียกรายงานให้เร็วขึ้น,เพิ่ม VDO อธิบายการใช้งานระบบ Setting
50 ผู้เข้าชม
เพิ่มการพิมพ์แบบฟอร์ม WHT,เพิ่มการบันทึกข้อมูล Opportunity,เพิ่มการระบุหน่วยนับย่อยใน Template
43 ผู้เข้าชม
เพิ่มการพิมพ์แบบฟอร์ม WHT,เพิ่มการบันทึกข้อมูล Opportunity,เพิ่มการระบุหน่วยนับย่อยใน Template
47 ผู้เข้าชม
เพิ่มประเภทเอกสารของเมนูปรับปรุงเพิ่มลดสินค้า,เพิ่มการ Export รายงาน,เพิ่มสินค้าชุดพิเศษและการบันทึกข้อมูลระบบต่างๆ
46 ผู้เข้าชม
548 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์