รายละเอียดการ Update Version

  • หัวข้อ
;

รายละเอียดการ Update Version

24 รายการ
เพิ่มระบบป้องกันเลขที่ใบกำกับภาษีซ้ำ , เพิ่มการแสดงเมนูตาม License หรือ Permission และอื่นๆ
เพิ่มระบบป้องกันเลขที่เอกสารซ้ำ , เพิ่มการแสดงข้อมูลที่เก็บสินค้าในรายงาน และอื่นๆ
ปรับแก้ไขระบบรับชำระ ให้สามารถเลือกเอกสารอ้างอิงได้,ปรับแก้ไขระบบ e-Tax Invoice , ปรับแก้การแจ้งเตือนกรณีเกินจำนวนสั่งซื้อ
เพิ่มช่องสำหรับการกรอกรายละเอียดรายการรับเงินมัดจำ,เพิ่มระบบป้องกันเลขที่เอกสารซ้ำ,เพิ่มแบบฟอร์มเอกสารใบขอซื้อ
ปรับแก้ไขเอกสารแสดงสถานะเช็ครับที่อ้างอิง,ปรับเวลาในการเรียกรายงานให้เร็วขึ้น,เพิ่ม VDO อธิบายการใช้งานระบบ Setting
เพิ่มการพิมพ์แบบฟอร์ม WHT,เพิ่มการบันทึกข้อมูล Opportunity,เพิ่มการระบุหน่วยนับย่อยใน Template
เพิ่มการพิมพ์แบบฟอร์ม WHT,เพิ่มการบันทึกข้อมูล Opportunity,เพิ่มการระบุหน่วยนับย่อยใน Template
เพิ่มประเภทเอกสารของเมนูปรับปรุงเพิ่มลดสินค้า,เพิ่มการ Export รายงาน,เพิ่มสินค้าชุดพิเศษและการบันทึกข้อมูลระบบต่างๆ
เพิ่มการค้นหาเอกสารตามเลขที่อิง,เพิ่ม Permission ของระบบ Adjust Price,เพิ่มการ Export รายงานระบบงานขาย
เพิ่มการแสดง History,เพิ่มการ Export ในรายงาน,เพิ่มรายงานการปรับปรุงสินค้า

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์