รายละเอียดการ Update Version

  • หัวข้อ

รายละเอียดการ Update Version

25 รายการ
พัฒนาการ Design Form ด้วยตนเอง ในระบบบริหารงานจัดซื้อ (Purchase), เพิ่มการกำหนดราคาการซื้อ/ขาย สามารถกำหนดราคาตามต้นทุนล่าสุดได้ และอื่นๆ
33 ผู้เข้าชม
พัฒนาการ Export Excel ของรายงาน บัญชีแยกประเภท เพิ่มตัวกรองการเลือกดูข้อมูลได้หลายสาขา ในงบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุน(ละเอียด) และอื่นๆ
61 ผู้เข้าชม
เพิ่มการเลือกใช้ที่อยู่ได้หลายๆ สถานที่ กรณีเลือกข้อมูลจาก Lead มาทำใบเสนอราคา, เพิ่มเครื่องมือการ Design Form ได้ด้วยตนเอง ในระบบบริหารงานขาย (Sales) และอื่นๆ
49 ผู้เข้าชม
เพิ่มวิธีการชำระเงินประเภทบัตรเครดิตในเมนูขายสด เพื่อให้ผู้ใช้เลือกช่องทางการชำระได้หลากหลายยิ่งขึ้น เพิ่มข้อมูลการขายและการขนส่งในการกำหนดข้อมูลลูกหนี้ค่าเริ่มต้น และอื่นๆ
62 ผู้เข้าชม
เพิ่มตัวเลือกที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษีและที่อยู่ส่งของ กรณีลูกค้ามีที่อยู่หลายสถานที่ให้ผู้ใช้สามารถเลือกที่อยู่ในการออกเอกสารได้สะดวกยิ่งขึ้น พัฒนารายงานขอจ่ายเงินสดย่อย และอื่นๆ
66 ผู้เข้าชม
เพิ่ม Option ไม่คิดคิดภาษีในรหัสรายได้/ค่าใช้จ่าย ในเมนูตั้งลูกหนี้อื่นๆ และตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ ให้ผู้ใช้สามารถเลือกคิดหรือไม่คิดภาษีของได้เอง, ปรับตัวกรองการเรียกดูรายงานต่างๆ และอื่นๆ
98 ผู้เข้าชม
เพิ่มการจำค่าการกระทำตามผู้ใช้ เมื่อ Login เข้าใช้งานในระบบผ่านอุปกรณ์ใดๆ ก็ตาม ให้ระบบจำค่าให้อัตโนมัติ ปรับแก้ไขการอนุมัติเอกสาร ให้ผู้ใช้สามารถเลือกอนุมัติได้ทีละหลายเอกสาร และอื่นๆ
123 ผู้เข้าชม
พัฒนาเมนู Clear GL สำหรับการเคลียร์การโพส GL หรือข้อมูลรายวันของเอกสารเดิมออกจากระบบ เพื่อแก้ไขหรือโพสรายการใหม่ เพิ่มเงื่อนไขการทำเอกสารลดหนี้ และอื่นๆ
119 ผู้เข้าชม
ปรับแก้ไขรูปแบบการ Export รายงานบัญชีแยกประเภทเป็นไฟล์ Excel ให้เป็นรูปแบบที่สวยงาม สามารถตรวจสอบและจัดการได้ง่ายกว่าเดิม ผู้ใช้สามารถ Design form Standard เพิ่มเติมได้เอง
187 ผู้เข้าชม
เพิ่มการแสดงชื่อผู้รับผิดชอบในส่วนของประวัติการบันทึกกิจกรรม (Activity History) เพิ่ม Option การแสดง ต้นฉบับ/สำเนาในฟอร์ม ขอจ่ายเงินสดย่อย และฟอร์มจ่ายเงินสดย่อยและอื่นๆ
114 ผู้เข้าชม
4908 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์