ระบบเงินสดย่อย

ระบบเงินสดย่อย

สอนการใช้งานระบบบริหารเงินสดย่อย (Petty Cash)

ตั้งวงเงินสดย่อยของบริษัท ว่าประกอบด้วยวงเงินสดย่อยอะไรบ้าง และเป็นการควบคุมเงินสดย่อยของบริษัท ซึ่งหลังจากที่ตั้งวงเงินสดย่อยแล้ว ก็จะต้องบันทึกรับเงินสดย่อย และบันทึกจ่ายเงินสดย่อยเป็นขั้นตอนต่อไป

VDO ระบบบริหารเงินสดย่อย

1. ขั้นตอนการสร้างเอกสารฝากเงินสด (Cash Deposit)

-

2. ขั้นตอนการสร้างเอกสารถอนเงินสด (Cash Withdraw)

-

3. ขั้นตอนการสร้างเอกสารโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝาก (Bank Transfer)

-

4. ขั้นตอนการสร้างเอกสารรายได้จากธนาคาร (Income From Bank)

-

5. ขั้นตอนการสร้างเอกสารค่าใช้จ่ายธนาคาร (Bank Charged)

-

 1967
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์