ระบบบัญชีลูกหนี้

ระบบบัญชีลูกหนี้

สอนการใช้งานระบบบัญชีลูกหนี้ (Account Receivable)

ระบบบัญชีลูกหนี้เป็นระบบที่ใช้ในการบันทึกและจัดการข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้ขององค์กร โดยระบบนี้จะช่วยในการติดตามยอดเงินที่ลูกหนี้ควรจะชำระ รวมถึงการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบแจ้งหนี้ รายงานการชำระเงิน และข้อมูลการติดต่อลูกหนี้ ระบบบัญชีลูกหนี้มีความสำคัญสำหรับองค์กร เพราะช่วยในการจัดการกระบวนการเกี่ยวกับลูกหนี้ให้มีประสิทธิภาพและควบคุมได้ดีขึ้น

ระบบบัญชีลูกหนี้ของโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz รองรับการเปิดใบวางบิล เพื่อส่งให้กับลูกค้าของคุณได้ทันที รองรับการรับชำระหนี้ และการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ ออกเป็นเอกสารใบเสร็จรับเงิน พร้อมบันทึกภาษีขาย

VDO ระบบบัญชีลูกหนี้

1. ขั้นตอนการสร้างเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ (Credit Sale Non - Stock)

7:44

2. ขั้นตอนการสร้างเอกสารใบวางบิล (Billing Note)

7:40

3. ขั้นตอนการสร้างเอกสารใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) (Pre Receipts)

11:51

4. ขั้นตอนการสร้างเอกสารรับชำระหนี้ (Receipts)

14:35

5. ขั้นตอนการสร้างเอกสารลูกหนี้ยกมา (AR Beginning Balance)

-

 18827
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์