ระบบบริหารงานขาย (Sales)

ระบบบริหารงานขาย (Sales)

สอนการใช้งานระบบบริหารงานขาย (Sales)

ระบบบริหารงานด้านการขายสินค้าหรือบริการ โดยเริ่มจากการจัดทำใบเสนอราคา เมื่อลูกค้ายืนยันคำสั่งซื้อกลับมาสามารถดึงไปบันทึกใบสั่งขาย เพื่อทำการจองสินค้าไว้ หลังจากนั้นอ้างอิงไปทำการขายสดหรือขายเชื่อต่อไป หากมีการรับเงินมัดจำจากลูกค้า สามารถบันทึกข้อมูลเพื่อนำเงินมัดจำมาหักลดยอดเมื่อทำการขายหรือรับชำระต่อไป นอกจากนี้ระบบยังรองรับในกรณีที่ขายแล้วรับคืนลดหนี้ หรือเพิ่มหนี้อีกด้วย

VDO ระบบบริหารงานขาย

1. ขั้นตอนการสร้างเอกสารใบเสนอราคา

07:44

2. ขั้นตอนการสร้างเอกสารใบสั่งขาย

07:40

3. ขั้นตอนการสร้างเอกสารรับเงินมัดจำ

11:51

4. ขั้นตอนการสร้างเอกสารขายเชื่อ

14:35

5. ขั้นตอนการสร้างเอกสารขายสด

15:05

6. ขั้นตอนการสร้างเอกสารรับคืน, ลดหนี้

10:41

7. ขั้นตอนการสร้างเอกสารลดหนี้ลูกหนี้ (เงินสด)

11:37

8. ขั้นตอนการสร้างเอกสารเพิ่มหนี้ลูกหนี้

10:01

 7097
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์