Blog

54 รายการ
การให้เงินในรูปแบบของค่ามัดจำหรือการจ่ายเงินล่วงหน้าโดยลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ ในการจองหรือเช่าสินค้าหรือบริการใดๆ เช่น การเช่าอสังหาริมทรัพย์ การจองโรงแรมหรือการจองตั๋วเครื่องบิน การซื้อสินค้าหรือการใช้บริการต่างๆ เป็นต้น ซึ่งมักจะเป็นส่วนหนึ่งของราคาหรือค่าบริการที่จะต้องชำระในอนาคต เงินมัดจำจะถูกนำมาใช้เพื่อยืนยันการจองหรือเพื่อประกันความเสียหายหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และจะถูกส่งคืนให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเมื่อทำสิ่งที่ตกลงสำเร็จ และชำระเงินสมบูรณ์ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า การมัดจำนี้จะมีเงื่อนไขและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการคืนเงินและการใช้เงินมัดจำในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งหรือปัญหาต่างๆ อย่างไรก็ตามการมัดจำเป็นวิธีที่น่าเชื่อถือในการให้ความมั่นใจในการดำเนินการธุรกิจหรือการทำธุรกรรมต่างๆ ระหว่างฝ่ายผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ
31 ผู้เข้าชม
เอกสารทางธุรกิจที่ใช้เป็นการยืนยันคำสั่งซื้อของลูกค้า โดยธุรกิจจะทำใบสั่งขายเพื่อแจ้งถึงรายละเอียดสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าต้องการซื้อ เช่น จำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ ราคา รวมถึงเงื่อนไขการจัดส่งและชำระเงินด้วย ใบสั่งขายจะถือเป็นเอกสารที่สำคัญในกระบวนการธุรกิจ เนื่องจากมันเป็นการยืนยันการทำธุรกรรมระหว่างธุรกิจกับลูกค้า และสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินการต่อไป เช่น การจัดส่งสินค้า การออกใบกำกับภาษี เป็นต้น ใบสั่งขายจะมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างคล้ายกับใบเสนอราคา แต่จะมีความเชื่อถือมากกว่าเนื่องจากเป็นการยืนยันรายการสั่งซื้อจริงๆ จากลูกค้าให้กับธุรกิจ
190 ผู้เข้าชม
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดทำขึ้น เพื่อรองรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก เพื่อให้สามารถจัดทำส่งมอบและเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้รับการประทับตราเวลา (Time Stamp) ผ่านระบบกลางของ สพธอ.
361 ผู้เข้าชม
กระบวนการที่องค์กรหรือธุรกิจใช้ในการจัดการเงินสดที่ใช้ในการชำระค่าใช้จ่ายเล็กๆ หรือรายจ่ายที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ซึ่งมักจะไม่คุ้มค่าในการเตรียมเช็คหรือการโอนเงินผ่านธนาคาร เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อเครื่องเขียนสำนักงาน หรือค่าใช้จ่ายอุปโภค บริโภค เป็นต้น การจัดการเงินสดย่อยมีความสำคัญในการควบคุมการใช้จ่ายและระบบบัญชีขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและถูกต้อง โดยการบริหารจัดการเงินสดย่อยจะเริ่มต้นด้วยการกำหนดจำนวนเงินสดย่อยที่เหมาะสมตามความต้องการและปริมาณการใช้จ่ายขององค์กร จากนั้นจะต้องมีการจัดการในการจ่ายเงินสดย่อยนี้อย่างเป็นระบบ รวมถึงการบันทึกการใช้จ่ายและการเติมเงินสดย่อยอย่างเหมาะสม เพื่อให้การใช้จ่ายมีการควบคุมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
385 ผู้เข้าชม
การทำโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปมาใช้เพื่อในธุรกิจ โดยโปรแกรมเหล่านี้จะช่วยเก็บสะสม จัดเก็บ และประมวลข้อมูลทางบัญชีและการเงินให้ผู้ใช้งาน ระบบเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนงานทางด้านบัญชี ซึ่งสามารถพัฒนาได้อย่างกว้างขวางเพื่อให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
305 ผู้เข้าชม
การขายของออนไลน์เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมและมีการแข่งขันอย่างมากในยุคปัจจุบัน สังเกตได้จากการเกิดร้านค้าออนไลน์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมากมาย และเชื่อได้ว่าบรรดาแม่ค้ามือใหม่หลายท่านมีความกังวลใจ กลัวลงทุนไปแล้วจะไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่คาดหวังไว้ ดังนั้นการศึกษาการทำให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนต้องมีกลยุทธ์และการดำเนินการที่เหมาะสม
246 ผู้เข้าชม
36326 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์