Blog

54 รายการ
วงเงินสดจำนวนหนึ่งที่กิจการได้มีการเบิกเงินสดออกมาถือไว้เพื่อให้เกิดความสะดวกในการจ่ายค่าใช้จ่ายที่มีจำนวนเงินเล็กน้อย และหรือค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ที่ไม่คุ้มกับการเขียนเช็คสั่งจ่าย หรือผู้ขายขอรับชำระเป็นเงินสด เช่น ค่าอาหารว่างสำหรับการประชุม ค่าไปรษณีย์ เป็นต้น โดยจะกําหนดให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเงินสดย่อยโดยตรง เรียกว่า “ผู้รักษาเงินสดย่อย (Petty Cashier)” ทำหน้าที่ควบคุมดูแลเงินสดย่อย จ่ายเงินสดย่อยให้กับผู้ขอเบิก เก็บเอกสารการจ่ายเงินสดย่อย รวมถึงการขอเบิกชดเชยวงเงินสดย่อยตามจำนวนที่มีการขอเบิกไปใช้เพื่อทำให้เงินสดย่อยมีจำนวนเท่ากับวงเงินที่กำหนดไว้
146 ผู้เข้าชม
การทำโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปมาใช้เพื่อในธุรกิจ โดยโปรแกรมเหล่านี้จะช่วยเก็บสะสม จัดเก็บ และประมวลข้อมูลทางบัญชีและการเงินให้ผู้ใช้งาน ระบบเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนงานทางด้านบัญชี ซึ่งสามารถพัฒนาได้อย่างกว้างขวางเพื่อให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
168 ผู้เข้าชม
ในยุคปัจจุบันที่ค่าครองชีพนั้นสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้หลายคนมองหาอาชีพเสริม เพื่อหารายได้เพิ่มเติมจากงานประจำที่ทำอยู่ การเปิดร้านขายของออนไลน์จึงเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะทำได้ง่าย ใครๆ ก็สามารถทำได้ เนื่องจากเป็นอาชีพที่เป็นที่มีคู่แข่งเป็นจำนวนมาก ทำให้สินค้าอาจซ้ำหรือเหมือนกัน แต่ทำอย่างไรให้ร้านของเรานั้นมีความโดดเด่นกว่าร้านอื่นๆ หรือทำอย่างไรให้ร้านเป็นที่นิยม
135 ผู้เข้าชม
ภาษีเป็นที่ปวดหัวของใครหลายคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ประกอบการในยุคนี้ที่ต้องมาปวดหัวภาษี สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้ คงต้องทำความรู้จักกับภาษีให้มากขึ้นกว่าเดิม เพราะภาษีนั้นเป็นเรื่องสำคัญ
136 ผู้เข้าชม
การซื้อทรัพย์สิน เราต้องดูด้วยว่าทรัพย์สินนั้นมีอายุการใช้งานเท่าใด สามารถใช้งานได้นานแค่ไหน เพื่อนำมากำหนดอัตราค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินอีกที
166 ผู้เข้าชม
32922 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์