ระบบเช็ครับ

ระบบเช็ครับ

สอนการใช้งานระบบเช็ครับ (Cheque Receive)

บันทึกข้อมูลเช็ครับของบริษัท ทั้งเช็คยกมา รับเงินมัดจำ ขายสด รับชำระหนี้ โดยสามารถบันทึกได้ 2 รูปแบบ คือ บันทึกที่ระบบเช็คแล้วอ้างอิงไปใช้ที่ระบบอื่น และบันทึกจากระบบอื่นแล้วเชื่อมโยงมาที่ระบบเช็ค

VDO ระบบเช็ครับ

1. ขั้นตอนการสร้างเอกสารเช็ครับ (Cheque Received)

06:39

2. ขั้นตอนการสร้างเอกสารฝากเช็ครับ (Cheque Present to Bank)

05:23

3. ขั้นตอนการสร้างเอกสารเช็ครับผ่าน (Cheque Cleared at Bank)

05:38

4. ขั้นตอนการสร้างเอกสารเช็ครับคืน (Bounced Cheque)

04:51

5. ขั้นตอนการสร้างเอกสารยกเลิกเช็ครับ (Cheque Void)

04:02

6. ขั้นตอนการสร้างเอกสารขายลดเช็ค (Cheque Discount)

05:13

7. ขั้นตอนการสร้างเอกสารเปลี่ยนเช็ครับ (Cheque Change)

05:52

8. ขั้นตอนการสร้างเอกสารกระทบยอดบัญชี (Reconcile Statement)

-

 3862
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์