Prosoft ibiz ดีอย่างไร ?

Cloud Accounting

รองรับการเชื่อมต่อระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง

ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น โดยไม่ต้องลงทุนกับอุปกรณ์ด้านไอทีให้มากมาย ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ที่คุณสามารถติดตามและอัพเดทงานได้ตลอดเวลา การเก็บรักษาข้อมูลมีความปลอดภัยสูง

Mobile Application

รองรับการทำงานผ่านมือถือ

เปลี่ยนให้การทำธุรกิจของคุณง่ายขึ้น สามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่มี อินเตอร์เน็ต เชื่อมต่อคุณเข้ากับธุรกิจได้อย่างสะดวก ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

Easy To Use

โปรแกรมถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย

ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านบัญชี ก็สามารถจัดทำบัญชีได้ด้วยตนเอง ถูกต้องตาม มาตรฐานบัญชีและกฎหมายภาษี

Work Quickly

ออกเอกสารอย่างมืออาชีพภายในไม่กี่วินาที

เพียงไม่กี่ขั้นตอนก็สามารถทำให้คุณบริหารจัดการข้อมูลด้านบัญชี ที่ยุ่งยากให้เป็นเรื่องง่าย ลดเวลาการทำงานของคุณให้น้อยลง

Business Solutions

โซลูชั่นทางธุรกิจ ที่ช่วยบริหารงานองค์กรให้เติบโตไปไกลกว่าเดิม จัดการข้อมูลทางบัญชีให้เป็นมาตรฐานหนึ่งเดียวและทำงานร่วมกันภายในองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Sale - ระบบบริหารงานขาย

ครอบคลุมกระบวนการขาย ตั้งแต่การบันทึกใบเสนอราคา ใบสั่งขาย รับเงินมัดจำ ใบกำกับภาษี ขายเชื่อ ขายสด จนถึงการลดหนี้ลูกหนี้ พร้อมตัดยอดสินค้าในคลังได้ทันที

Purchase - ระบบบริหารงานซื้อ

ควบคุมการสั่งซื้อสินค้า โดยผ่านการอนุมัติก่อนจัดซื้อจริง เพื่อให้บริหารรายจ่ายได้อย่างเป็นระบบและถูกต้องแม่นยำ พร้อมบันทึกเพิ่มสินค้าในคลังสินค้าได้อัตโนมัติ

Inventory - ระบบคลังสินค้า

เชื่อมโยงการเพิ่ม-ตัดสต๊อกสินค้า จากระบบจัดซื้อและระบบขายได้อัตโนมัติ อีกทั้งยังสามารถตรวจนับสินค้า ตรวจสอบ และปรับปรุงยอดให้ตรงกับสต๊อกสินค้าจริงง่าย ๆ

Account - ระบบบริหารบัญชี

บันทึกใบวางบิล เพื่อแจ้งหนี้ให้ลูกค้าได้ทันเวลา รับชำระเงินและจ่ายชำระเงินอย่างเป็นระบบ บริหารจัดการข้อมูลบัญชีรายวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคำนวณภาษีซื้อและภาษีขายให้อัตโนมัติ

Cheque & Bank - ระบบเช็คและธนาคาร

จัดการเช็ครับ - เช็คจ่ายอย่างเป็นระบบ อัพเดทสถานะเช็คได้ตลอดเวลาและบริหารระบบบัญชีธนาคารง่าย ๆ ไม่ว่าจะ บันทึกเงินฝาก ถอนเงิน เพื่อเก็บเป็นข้อมูลทางบัญชี

Petty Cash - ระบบเงินสดย่อย

ควบคุมเงินสดย่อย เพื่อเป็นการสำรองเงินไว้สำหรับค่าใช้จ่ายบางประเภท โดยความเคลื่อนไหวของเงินสดย่อยจะถูกบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ

CRM - ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์

เพิ่มยอดขายให้ก้าวกระโดด ด้วยการติดตาม การขายผ่านการบันทึกกิจกรรม ที่ช่วยให้คุณ สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและเพิ่มศักยภาพ โอกาสทางการขายให้เติบโตมากยิ่งขึ้น

Dashboard - รายงานวิเคราะห์

สรุปรวบรวมข้อมูลสำคัญมาไว้ใน หน้าจอเดียว ง่ายต่อการติดตามผล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านงานขาย งานจัดซื้อ และการนัดหมาย ต่าง ๆ ที่ต้องติดต่อลูกค้า

Audit and Internal Control

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน การบัญชี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลมีความถูกต้องและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล

ibiz Mobile

ใช้งานโปรแกรมบัญชีผ่านมือถือ เปิดใบเสนอราคาออนไลน์ ตรวจเช็ค สต๊อกสินค้า บันทึกกิจกรรมประจำวัน อนุมัติเอกสารและดูรายงานได้ทันที

Asset Management - ระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน

บริการจัดการทรัพย์สินภายในบริษัท จัดระเบียบทรัพย์สินที่มีอย่างเป็นระบบ และคำนวณค่าเสื่อมราคาให้กับทุกสินทรัพย์

API Lazada & Shopee

เชื่อมต่อ Platform Lazada และ Shopee เพื่อนำข้อมูลการขายเข้าระบบ Prosoft ibiz สะดวก รวดเร็ว ทำให้คุณสามารถดูยอดขายแบบ Real Time

ลงทะเบียนทดลองใช้งาน ฟรี

กรอกข้อมูลติดต่อ เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมหรือทดลองใช้งาน
ออนไลน์ฟรี โดยระบบจะส่งข้อมูลการทดลองใช้งานโปรแกรม
ผ่านทางอีเมล์ที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้

ชื่อผู้ติดต่อ :
ชื่อบริษัท :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
Line ID :
โปรแกรมที่เคยใช้งาน :
หัวเรื่อง :
รายละเอียด :
รอบอบรมออนไลน์ :
captcha

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์