Account - ระบบบริหารงานบัญชี

ไม่ว่าจะรับชำระหรือจ่ายชำระ ระบบพร้อมลงรายการรายวันให้อัตโนมัติตามผังบัญชี

แอพพลิเคชั่นสำหรับงานบัญชี

Accounting - ระบบบริหารงานบัญชี

Accounts Receivable</

Accounts Receivable

บัญชีลูกหนี้ เปิดใบวางบิล เพื่อส่งให้กับลูกค้าของคุณได้ทันที รองรับการรับชำระหนี้ และการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ ออกเป็นเอกสารใบเสร็จรับเงิน พร้อมบันทึกภาษีขาย

เรียนรู้เพิ่มเติม   
Accounts Payable

Accounts Payable

บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้ เปิดใบรับวางบิลออนไลน์ เมื่อจ่ายชำระแล้ว สามารถบันทึกการจ่ายชำระ แล้วออกเป็นเอกสารใบจ่ายชำระเพื่อเป็นหลักฐานทางการเงิน

เรียนรู้เพิ่มเติม   
General Ledger

General Ledger

บันทึกรายการรายวันตามผังบัญชีที่คุณสามารถ ออกแบบได้ด้วยตนเอง เพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจ ของคุณ แสดงงบการเงินได้อย่างถูกต้อง แจกแจง งบกำไรขาดทุน งบดุล ให้เข้าใจง่าย

เรียนรู้เพิ่มเติม   

Accounting - ระบบบริหารงานบัญชี

เปลี่ยนงานบัญชีให้เป็นเรื่องง่าย

เพียงไม่กี่ขั้นตอนก็ทำให้คุณสามารถบริหารบัญชี ได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นบัญชีลูกหนี้ บัญชีเจ้าหนี้ รายการรายวัน ภาษีซื้อ ภาษีขาย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อออกงบการเงินจากระบบได้เลย

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์