ประกาศข่าวสาร

ประกาศข่าวสาร

23 รายการ
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ทางคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเหลือร้อยละ 7 (รวมภาษีท้องถิ่น) ออกไปอีก 1 ปี สำหรับการขายสินค้า การให้บริการหรือการนำเข้าทุกกรณี
326 ผู้เข้าชม
โปรเเกรมบัญชี Prosoft ibiz เป็นโปรเเกรมบัญชีสำเร็จรูปที่สรรพากรรับรองมาตรฐาน ครอบคลุมทุกฟังก์ชั่นการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นงานจัดซื้อ บริหารงานขาย รับชำระ จ่ายชำระ ระบบคลังสินค้า รวมถึงระบบงานบัญชี รวมถึงสามารถออกงบได้จากระบบ วิเคราะห์ข้อมูลได้ทั้งรูปแบบรายงานและกราฟ
2807 ผู้เข้าชม
โปรซอฟท์ ซีอาร์เอ็ม จํากัด ได้รับความไว้วางใจจาก ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ให้ดําเนินงาน “กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ SMEs ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”
684 ผู้เข้าชม
โปรซอฟท์ ซีอาร์เอ็ม จํากัด ได้รับความไว้วางใจจาก ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ให้ดําเนินงาน “กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ SMEs ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”
785 ผู้เข้าชม
Depa ส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ชุมชน เกษตรกรผ่านมาตรการ คูปองดิจิทัล เพื่อสนับสนุน SMEs ให้สามารถยกระดับการบริหารจัดการด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สนับสนุนค่าระบบบัญชี สูงสุด 10,000 บาท/ราย 
7451 ผู้เข้าชม
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าโปรแกรม Prosoft ibiz เลือกใช้บริษัทโปรแกรมในเครือบริษัท Prosoft สูงสุดถึง 5 ปี
2302 ผู้เข้าชม
13819 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์