ประกาศข่าวสาร

ประกาศข่าวสาร | Prosoft ibiz

12 รายการ
เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่ ได้เข้ารับการอบรมการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz
กลุ่มบริษัทโปรซอฟท์ ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อที่จะตอบแทนสังคมด้วยการให้ความรู้ เพื่อนำไปสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ เพราะท่านมีความเชื่อว่าคนเราทุกคนต้องการโอกาส ถ้าเราสามารถสร้างโอกาสให้กับเกษตรกร SMEs StartUp
เปิดโอกาสให้คณาจารย์และนักศึกษาทุกสถาบัน สามารถนำโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz ไปใช้ประกอบการเรียนการสอนฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
วันที่ 23 กันยายน 2560  บริษัทโปรซอฟท์ซีอาร์เอ็ม จำกัด ได้จัดงานสัมมนา "ก้าวสู่ Digital Economy 4.0 ด้วยระบบบัญชีออนไลน์ Cloud Accounting" ให้กับผู้ประกอบการ นักบัญชี และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการนำเอาซอฟต์แวร์มาช่วยในการบริหารธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ
วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 09:00-12:00 ที่ บริษัท Prosoft Comtech : ซอฟท์แวร์รีสอร์ท ถ.รามคำแหง 75 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ


ทดลองใช้งาน ibiz ฟรี 30 วัน

สามารถดาวน์โหลดพร้อมทดลองใช้งานโปรแกรมบัญชี Prosoft ibiz ทุกระบบฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์