ระบบเงินสดย่อย

ระบบเงินสดย่อย

สอนการใช้งานระบบเช็คจ่าย (Cheque Payment)

ระบบเช็คจ่ายแสดงข้อมูลเช็คจ่ายของบริษัท ทั้งเช็คยกมา จ่ายเงินมัดจำ ซื้อสด จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ และผู้ใช้ยังสามารถดูสถานะปัจจุบันของเช็คทั้งหมดของกิจการได้แบบ Real Time

VDO ระบบเช็คจ่าย

1. ขั้นตอนการสร้างข้อมูลเช็คจ่าย (Cheque Payment)

08:02

2. ขั้นตอนการสร้างข้อมูลเช็คจ่ายผ่าน (Cheque Encashment)

05:03

3. ขั้นตอนการสร้างข้อมูลเช็คจ่ายคืน (Bounced Cheque Payment)

04:52

4. ขั้นตอนการสร้างข้อมูลยกเลิกเช็คจ่าย (Cheque Payment Void)

04:40

5. ขั้นตอนการสร้างข้อมูลยกเลิกเลขที่เช็ค (Void Cheque (Not Use))

15:05

6. ขั้นตอนการสร้างข้อมูล Reuse เลขที่เช็ค (Reuse Cheque)

03:36

7. ขั้นตอนการสร้างข้อมูลเปลี่ยนเช็คจ่าย (Cheque Payment Change)

03:40

 2688
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์