ระบบบัญชีเจ้าหนี้

ระบบบัญชีเจ้าหนี้

สอนการใช้งานระบบบัญชีเจ้าหนี้ (Accounts Payable)

ระบบบัญชีเจ้าหนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบบัญชีทั่วไปซึ่งใช้ในการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหนี้ขององค์กร โดยระบบนี้จะช่วยในการจัดการข้อมูลเจ้าหนี้ต่าง ๆ เช่น การบันทึกข้อมูลเจ้าหนี้ใหม่, การรับวางบิล, การบันทึกจ่ายชำระเงิน, การตรวจสอบยอดคงเหลือ เป็นต้น ระบบบัญชีเจ้าหนี้มีความสำคัญในการทำให้การจัดการเจ้าหนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง

ระบบบัญชีเจ้าหนี้ของโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz รองรับการบันทึกจ่ายชำระหนี้ เปิดใบรับวางบิลออนไลน์ เมื่อจ่ายชำระแล้ว สามารถบันทึกการจ่ายชำระ แล้วออกเป็นเอกสารใบจ่ายชำระเพื่อเป็นหลักฐานทางการเงิน

VDO ระบบบัญชีเจ้าหนี้

1. ขั้นตอนการสร้างเอกสารตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ (Credit Non - Stock)

12:15

2. ขั้นตอนการสร้างเอกสารเอกสารใบรับวางบิล (Billing Acceptance)

8:36

3. ขั้นตอนการสร้างเอกสารเตรียมจ่ายชำระ (Pre - Payment)

10:38

4. ขั้นตอนการสร้างเอกสารจ่ายชำระหนี้ (Payment)

15:56

5. ขั้นตอนการสร้างเอกสารเจ้าหนี้ยกมา (AP Beginning Balance)

-

 9880
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์