ราคาแพ็กเกจและค่าบริการ

เลือกแพ็กเกจที่คุณต้องการให้เหมาะสมกับขนาดธุรกิจของคุณ

เกี่ยวกับเรา

ฝากเงินสด

บันทึกการนำเงินสดฝากธนาคาร เพื่อให้ทราบจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นในบัญชีและติดตามเงินฝากของบริษัท

ถอนเงินสด

บันทึกการถอนเงินสดจากธนาคาร เพื่อให้ทราบจำนวนเงินที่นำออกจากบัญชีและเพื่อควบคุมการใช้จ่ายของบริษัท

โอนเงินระหว่างสมุดเงินฝาก

การบันทึกการโอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝากของบริษัท จากบัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชี เพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวการโยกย้ายเงินบัญชีของบริษัท

รายได้จากธนาคาร

บันทึกรายได้ที่ได้รับจากธนาคารเช่น ดอกเบี้ยรับ โดยจะแสดงรายการใน Statement ให้อัตโนมัติ

ค่าใช้จ่ายจากธนาคาร

บันทึกค่าใช้จ่ายจากธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าดอกเบี้ยที่กิจการได้จ่ายให้กับธนาคาร เป็นต้น

เกี่ยวกับเรา


ขอใบเสนอราคาออนไลน์

หากคุณสนใจโปรแกรมบัญชี Prosoft ibiz สามารถขอราคาออนไลน์ได้ และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์