CRM - ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับองค์กร เพื่อธุรกิจที่เติบโต

ขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น

ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์

แอพพลิเคชั่นสำหรับบริหารลูกค้าสัมพันธ์

CRM - ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์

ผู้สนใจ

ผู้สนใจ

บันทึกข้อมูลผู้ที่สนใจสั่งซื้อสินค้า เพื่อให้สามารถติดตามความคืบหน้าในการขายได้สะดวกยิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติม
โอกาสทางการขาย

โอกาสทางการขาย

ติดตามความคืบหน้าในการขาย อัพเดทสถานะตลอดเวลา วิเคราะห์ความสนใจของลูกค้าเพื่อไม่พลาดโอกาสที่สำคัญ

เรียนรู้เพิ่มเติม
กิจกรรม

กิจกรรม

สร้างกิจกรรมสำหรับนัดพบ โทร ส่งอีเมล์ถึงลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในการติดต่ออยู่เสมอ

เรียนรู้เพิ่มเติม
ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

แสดงกิจกรรมที่พนักงานต้องทำในแต่ละวันในปฏิทิน เพื่อให้พนักงานสามารถวางแผนการทำงานได้อย่างเป็นระบบ

ปฏิทินครบรอบ

ปฏิทินครบรอบ

แสดงวันเกิดของลูกค้าและผู้ขายบนปฏิทินเพื่อให้พนักงานดำเนินสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้เพิ่มขึ้น

CRM - ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์

บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าให้มั่นคง

ติดตามงานขายทุก step บันทึกการนัดหมาย การโทร การส่งอีเมล์ ไม่พลาดโอกาสทางการขายที่สำคัญ เพราะมีระบบแจ้งเตือนการนัดหมายล่วงหน้า
สร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าสม่ำเสมอ เพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้ยาวนาน จนเป็นคู่ค้ามิตรภาพ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์