ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์

ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์

สอนการใช้งานระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์(CRM)

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับองค์กร เพื่อธุรกิจที่เติบโต ขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น

VDO ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์

1. ขั้นตอนการสร้างข้อมูลผู้สนใจ (Lead)

-

2. ขั้นตอนการสร้างข้อมูลโอกาสทางการขาย (Opportunity)

-

3. ขั้นตอนการสร้างข้อมูลกิจกรรม (Activity)

-

4. ขั้นตอนการเรียกดูปฏิทินกิจกรรม (Activity Calendar)

-

5. ขั้นตอนการเรียกดูปฏิทินครบรอบ (Anniversary Calendar)

-

 2764
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์