Cheque & Bank - ระบบเช็คและธนาคาร

บริหารจัดการข้อมูลเช็คและธนาคาร สามารถปรับปรุงสถานะเช็ครับ-เช็คจ่าย
บันทึกการโอนเข้า-ออก ตรวจสอบสถานะได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

แอพพลิเคชั่นสำหรับเช็คและธนาคาร

Cheque & Bank ระบบเช็คและธนาคาร

Cheque Receive

Cheque Receive

บันทึกข้อมูลเช็ครับของบริษัท ทั้งเช็คยกมา รับเงินมัดจำ ขายสด รับชำระหนี้ โดยสามารถบันทึกได้ 2 รูปแบบ คือ บันทึกที่ระบบเช็คแล้วอ้างอิงไปใช้ที่ระบบอื่น และบันทึกจากระบบอื่นแล้วเชื่อมโยงมาที่ระบบเช็ค

เรียนรู้เพิ่มเติม   
Cheque Payment

Cheque Payment

บันทึกข้อมูลเช็คจ่ายของบริษัท ทั้งเช็คยกมา จ่ายเงินมัดจำ ซื้อสด จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ และผู้ใช้ยังสามารถดูสถานะปัจจุบันของเช็คทั้งหมดของกิจการได้แบบ Real Time

เรียนรู้เพิ่มเติม   
Bank Adjustment

Bank Adjustment

บันทึกรายการเกี่ยวกับการฝากเงิน-ถอนเงินจากธนาคาร รวมถึงรายการโอนเงินระหว่างบัฐชีเงินฝาก การรับค่าดอกเบี้ย การจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร

เรียนรู้เพิ่มเติม   

Cheque & Bank ระบบเช็คและธนาคาร

โพสต์เมื่อ :
2560-06-05
โดย :
แก้ไขล่าสุดเมื่อ :
2562-08-29
โดย :
 17655
ผู้เข้าชม
คะแนน

ติดตามเช็ครับ-จ่ายและบัญชีธนาคารได้อย่างเป็นระบบ

ควบคุมรายการเช็ครับและเช็คจ่ายได้ทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่บันทึกเช็ครับ ขายสดเช็คค ฝากรับเช็ค เป็นต้น และยังบันทึกรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก และรายการฝาก - ถอน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์