Purchase - ระบบบริหารงานจัดซื้อ

Purchase - ระบบบริหารงานจัดซื้อ

ควบคุมการซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายภายในองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Purchase - ระบบบริหารงานจัดซื้อ

แอพพลิเคชั่นสำหรับงานจัดซื้อ

Purchase - ระบบบริหารงานจัดซื้อ

สั่งซื้อ

สั่งซื้อ

บันทึกรายการสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อจากผู้ขาย สั่งพิมพ์หรือส่งใบสั่งซื้อ ให้ผู้ขายผ่านอีเมล์แบบออนไลน์ได้ทันที

เรียนรู้เพิ่มเติม
จ่ายเงินมัดจำ

จ่ายเงินมัดจำ

บันทึกรายละเอียดการจ่ายเงินมัดจำที่จ่ายให้กับผู้ขาย เพื่อใช้หักลดยอดหนี้ของการซื้อสินค้าหรือบริการ

เรียนรู้เพิ่มเติม
ซื้อเชื่อ

ซื้อเชื่อ

บันทึกรายละเอียดการซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินให้ผู้ขาย ใช้อ้างอิงในการจ่ายชำระหนี้หรือรับวางบิลจากผู้ขาย

เรียนรู้เพิ่มเติม
ซื้อสด

ซื้อสด

บันทึกการซื้อสินค้าหรือบริการที่ชำระเงินกับผู้ขายและได้ใบกำกับภาษีเรียบร้อยแล้ว

เรียนรู้เพิ่มเติม
ลดหนี้เจ้าหนี้

ลดหนี้เจ้าหนี้

บันทึกการส่งคืนสินค้าหรือลดหนี้ให้กับเจ้าหนี้ ทำให้จำนวนเงินที่ต้องชำระลดลง

เรียนรู้เพิ่มเติม
เพิ่มหนี้เจ้าหนี้

เพิ่มหนี้เจ้าหนี้

การบันทึกรายการเพิ่มหนี้ จากการซื้อสินค้าหรือบริการเป็นเงินเชื่อ ส่งผลทำให้ยอดหนี้เพิ่มขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติม

ตอบสนองงานจัดซื้อได้ดีเยี่ยม

ควบคุมกระบวนการจัดซื้อให้เป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อให้สูงขึ้น ช่วยลดขั้นตอนในการบันทึกข้อมูลที่ซ้ำซ้อน และยังมีกระบวนการอนุมัติเอกสารสั่งซื้อ ช่วยให้สั่งซื้อสินค้าได้อย่างถูกต้องและตรงใจ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์