คำถามที่พบบ่อย FAQs

เรายินดีช่วยเหลือคุณหาคำตอบเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Prosoft ibiz

การใช้งานโปรแกรม

การใช้งานโปรแกรม

92 รายการ
Define Field คือ การสร้างกล่อง (Text box) สำหรับการกรอกข้อมูลเพิ่มเติม หรือสร้างข้อมูลตัวเลือก (Dropdown) ในกรณีที่ระบบไม่มีกล่องให้กรอกข้อมูลดังกล่าวตามที่ผู้ใช้ต้องการ เช่น ข้อมูลการจัดระดับอายุของลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา, ข้อมูลวิธีการจ่ายชำระ เป็นต้น
172451 ผู้เข้าชม
เป็นการสร้างข้อมูลภาษีซื้อ - ภาษีขาย รวมถึงการกำหนดอัตรา (%) ของภาษี สามารถกำหนดได้ทั้งรูปแบบแยกนอก, รวมใน หรือยกเว้น
70418 ผู้เข้าชม
พิมพ์ขนาดกระดาษกำหนดเองใน Windows โดยกำหนดขนาดใหม่จากซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ จากนั้นเลือกขนาดใหม่สำหรับงานพิมพ์ของคุณ
31803 ผู้เข้าชม
Cost Center & Internal Order ระบบที่ช่วยจำแนกเอกสารต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของกิจกรรม รวมถึงการจำแนกเอกสารของโครงการต่างๆ ที่กิจกรรมดำเนินอยู่อย่างเป็นระบบ
14018 ผู้เข้าชม
เมื่อพบปัญหา Save เอกสารและค้าง หรือ Save เอกสารไม่ได้ หรือหน้าจอแสดงผล Loading…. จากนั้นไม่ประมวลผลต่อ ให้ทำการ Recycle… Application Pool ที่โปรแกรม Internet Information Services (IIS) เพื่อให้การทำงานเว็บเซิร์ฟเวอร์ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7921 ผู้เข้าชม
ากต้องการใช้งานโปรแกรม Prosoft ibiz ภายนอก(Online) โดยไม่ต้องซื้อDomain สามารถสมัครใช้งานแบบ NO IP ได้โดยมีขั้นตอนดังนี้
6702 ผู้เข้าชม
หลังจากที่ผู้ใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz ครบกำหนดอายุการใช้งานโปรแกรม ระบบจะทำการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ได้รับทราบ ผู้ใช้สามารถติดต่อเพื่อทำการขอต่ออายุการใช้งานโปรแกรมได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะทำการส่งข้อมูล License ใหม่ให้กับผู้ใช้งานโปรแกรม โดยผู้ใช้สามารถ Activate Licenses ใหม่ได้ดังขั้นตอนต่อไปนี้
4001 ผู้เข้าชม
สถานะเอกสาร แต่ละสถานะะจะช่วยในการจำแนกเอกสารอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ท่านได้ทราบและสามารถทำการค้นหาเอกสารที่ต้องการได้ง่ายยิ่งขึ้น รวมถึงการเรียกดูรายงานตามสถานะเอกสารต่างๆ ได้เช่นกัน
3802 ผู้เข้าชม
สำหรับโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz เป็นระบบที่ใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 9 ระบบ ได้แก่ ระบบบริหารงานขาย (iSale) ระบบบริหารงานจัดซื้อ (iPurchase) ระบบบริหารบัญชี (iAccount) ระบบคลังสินค้า (iInventory) ระบบบริหารเช็คและธนาคาร (iCheque & Bank) ระบบบริหารเงินสดย่อย (Petty Cash) ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (iCRM) ระบบรายงานวิเคราะห์ (iDashboard) และระบบบริหารงานบนมือถือ (ibiz Mobile)
3479 ผู้เข้าชม
กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยนชื่อของฐานข้อมูล สามารถทำได้โดยมีขั้นตอนดังนี้
3032 ผู้เข้าชม
สำหรับระบบ ibiz Mobile จะเป็นระบบที่ใช้งานผ่านมือถือ ประกอบด้วย ใบเสนอราคา กิจกรรม การอนุมัติเอกสาร การนับสต๊อกสินค้า และการดูรายงาน ที่รองรับการแสดผลบนหน้าจอมือถือ
3006 ผู้เข้าชม
โดยปกติหากผู้ใช้งานทำการกำหนดเลขที่ Running Number เมื่อบันทึกเอกสารไปเรียบร้อยแล้วต่อมาต้องการแก้ไขข้อมูล จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนที่เป็นเลขที่เอกสารได้ เนื่องจากระบบไม่ให้ทำการแก้ไขข้อมูลดังกล่าว แต่กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการแก้ไขก็สามารถทำได้โดยการตั้งค่าไม่กำหนดเลขที่ Running ก่อนแล้วจึงจะสามารถแก้ไขได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้
2748 ผู้เข้าชม
การระบุหัวแบบฟอร์มเอกสารตามที่ผู้ใช้งานต้องการ เพราะแต่ละกิจการอาจไม่ได้ใช้ชื่อหัวแบบฟอร์มเหมือนกัน
2695 ผู้เข้าชม
กรณีที่ User ค้างในระบบมีสาเหตุมาจากการที่ไม่ได้ทำการ Logout ออกจากระบบ ซึ่งอาจจะมาจากหลายกรณี เช่น ไฟฟ้าดับ อินเตอร์เน็ตขัดข้อง เป็นต้น ส่งผลทำให้ ทำให้ระบบหลุดจากการใช้งานไปชั่วคราวและไม่สามารถ Login เข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้งได้ โดยแสดงการแจ้งเตือนว่า “ขณะนี้มีผู้ใช้งานนี้ภายในระบบ ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้” จะมีวิธีการแก้ไขตามขั้นตอนดังนี้
2435 ผู้เข้าชม
กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการค้นหาข้อมูล Customer / Vendor จากฐานข้อมูลสรรพากร เพื่อสร้างข้อมูลในระบบ สามารถทำได้
2330 ผู้เข้าชม

ติดต่อเรา

หากยังไม่พบคำตอบหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์