คำถามที่พบบ่อย FAQs

เรายินดีช่วยเหลือคุณหาคำตอบเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Prosoft ibiz

การใช้งานโปรแกรม

การใช้งานโปรแกรม

59 รายการ
สำหรับระบบ ibiz Mobile จะเป็นระบบที่ใช้งานผ่านมือถือ ประกอบด้วย ใบเสนอราคา กิจกรรม การอนุมัติเอกสาร การนับสต๊อกสินค้า และการดูรายงาน ที่รองรับการแสดผลบนหน้าจอมือถือ
728 ผู้เข้าชม
สำหรับโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz เป็นระบบที่ใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 9 ระบบ ได้แก่ ระบบบริหารงานขาย (iSale) ระบบบริหารงานจัดซื้อ (iPurchase) ระบบบริหารบัญชี (iAccount) ระบบคลังสินค้า (iInventory) ระบบบริหารเช็คและธนาคาร (iCheque & Bank) ระบบบริหารเงินสดย่อย (Petty Cash) ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (iCRM) ระบบรายงานวิเคราะห์ (iDashboard) และระบบบริหารงานบนมือถือ (ibiz Mobile)
942 ผู้เข้าชม
โปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz รองรับทั้งหมด 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยมีวิธีการเปลี่ยน ดังนี้
562 ผู้เข้าชม
การตั้งเมนูรายการโปรด ที่ผู้ใช้ได้มีการเข้าใช้งานบ่อย เพื่อช่วยให้สะดวกในการเข้าใช้งานเมนู
347 ผู้เข้าชม
การคัดลอกข้อความ หรือเนื้อหาเอกสาร ในการสร้างเอกสารใหม่ เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการบันทึกข้อมูลใหม่
340 ผู้เข้าชม
หลังจากที่ผู้ใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz ครบกำหนดอายุการใช้งานโปรแกรม ระบบจะทำการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ได้รับทราบ ผู้ใช้สามารถติดต่อเพื่อทำการขอต่ออายุการใช้งานโปรแกรมได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะทำการส่งข้อมูล License ใหม่ให้กับผู้ใช้งานโปรแกรม โดยผู้ใช้สามารถ Activate Licenses ใหม่ได้ดังขั้นตอนต่อไปนี้
465 ผู้เข้าชม
การ fixed IP ใช้ในกรณีที่หมายเลข IP เครื่อง Server มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบอินทราเน็ต (Intranet) ได้ ซึ่งเกิดจากผู้ใช้งานได้มีการ Restart หรือ Shut down ของเครื่อง Server ดังนั้นผู้ใช้จึงต้องทำการตั้งค่า Fixed IP เครื่อง Server เพื่อไม่ให้หมายเลข IP มีการเปลี่ยนแปลง
535 ผู้เข้าชม
Define Field คือ การกำหนดข้อมูลฟิลด์ที่ซึ่งใช้เก็บข้อมูลเฉพาะในโปรแกรมประเภทการจัดการฐานข้อมูล โดยจัดแบ่งให้แต่ละเขตเก็บข้อมูลแต่ละเรื่อง เช่น แบ่งเป็นเขต ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อายุ เพศ เป็นต้น
694 ผู้เข้าชม
พิมพ์ขนาดกระดาษกำหนดเองใน Windows โดยกำหนดขนาดใหม่จากซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ จากนั้นเลือกขนาดใหม่สำหรับงานพิมพ์ของคุณ
2480 ผู้เข้าชม
วิธีการกำหนดแบบฟอร์มให้แสดงต้นฉบับและสำเนา สามารถตั้งค่าได้ดังนี้
280 ผู้เข้าชม
Price Level คือ การกำหนดระดับราคาขายสินค้า ตามระดับลูกหนี้ และช่วงจำนวนการสั่งซื้อสินค้า เมื่อมีการเลือกรหัสลูกหนี้ และเลือกรายการสินค้าเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงราคาสินค้าตามระดับลูกหนี้ให้อัตโนมัติ
230 ผู้เข้าชม
การปรับปรุงเพิ่ม – ลดสินค้าในระบบและคลังสินค้าให้มีจำนวนที่เท่ากัน และยังเป็นระบบที่ช่วยการเบิกสินค้าไปใช้ ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มประเภท IC หรือเหตุผล ในเอกสารปรับปรุงเพิ่ม – ลดสินค้าได้
220 ผู้เข้าชม
การใช้งานระบบเลขที่ Running จะเป็นการช่วยสร้างเลขที่เอกสารให้อัตโนมัติ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถปิดระบบเลขที่ Running ของแต่ละเอกสารได้ โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้
136 ผู้เข้าชม
การระบุหัวแบบฟอร์มเอกสารตามที่ผู้ใช้งานต้องการ เพราะแต่ละกิจการอาจไม่ได้ใช้ชื่อหัวแบบฟอร์มเหมือนกัน
222 ผู้เข้าชม

ติดต่อเรา

หากยังไม่พบคำตอบหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์