Blog

22 รายการ
การปรับปรุงบัญชี รายได้ค้างรับ (Accrued revenue)  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย(Accrued Expenses)ก็เพื่อให้งบการเงินถูกต้องมากขึ้น
23051 ผู้เข้าชม
8 เหตุผลที่โปรแกรมบัญชีออนไลน์เข้ามาแทนที่....
455 ผู้เข้าชม
เพื่อให้การทำงานของระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz ที่มีประสิทธิภาพ ผู้ใช้จึงต้องกำหนดความต้องการในการติดตั้งระบบ ทั้งฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ (Software)
461 ผู้เข้าชม
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือ ภาษีที่สรรพากรกำหนดให้นิติบุคคลทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินค่าบริการให้แก่ใครก็ตามจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่งกรมสรรพากร นั่นหมายความว่าถ้าเราเป็นบุคคลธรรมดาเราจ่ายค่าบริการก็ไม่จำเป็นจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
550 ผู้เข้าชม
ธนาคารหลายแห่งประกาศโปรโมชั่น "ฟรีค่าธรรมเนียมบริการ" กันอย่างต่อเนื่อง เพื่อดึงลูกค้ารายย่อยและลูกค้าผู้ประกอบการที่ใช้บริการช่องทางดิจิทัล
547 ผู้เข้าชม
ผู้ที่สนใจสินค้าแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อ โดยผู้สนใจจะให้รายละเอียดการติดต่อเบืองต้นกับพนักงานขาย เช่น ชื่อ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น
326 ผู้เข้าชม
5143 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์