การตลาด

การตลาด

1 รายการ
Content Marketing คือ การให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมาย ในรูปแบบต่างๆ เช่น บทความบนเว็บไซต์ e-Books วิดีโอ หรือภาพกราฟิกต่างๆ โดยวัตถุประสงค์หลักคือการให้ข้อมูล เพื่อสร้างเนื้อหาในหัวข้อที่กลุ่มเป้าหมายสนใจ หรือตอบคำถามที่กลุ่มเป้าหมายอาจสงสัย
1975 ผู้เข้าชม
3077 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์