เบ็ดเตล็ด/อื่นๆ

เบ็ดเตล็ด/อื่นๆ

6 รายการ
ในปัจจุบัน Microsoft Excel ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการบันทึกบัญชี ระบบงานขาย และระบบงานจัดซื้อสินค้าอย่างแพร่หลาย ซึ่งการใช้งานทำได้โดยเขียนสูตรคำนวณทางคณิตศาสตร์ระหว่างช่องของตารางสำหรับสร้างเป็นฟังก์ชันต่างๆ ที่จำเป็น ซึ่งมีสูตรคำนวณที่สลับซับซ้อนกับตารางหลายร้อยตารางที่ถูกเชื่อมโยงกันไว้เรียบร้อย
756 ผู้เข้าชม
ในปัจจุบันมีหลายธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ เนื่องจากช่วยลดความยุ่งยากในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้น
448 ผู้เข้าชม
ใบเสนอราคา (Quotation) คือ เอกสารที่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการออกให้กับผู้สนใจ เพื่อแสดงรายละเอียดสินค้าก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ ซึ่งภายในเอกสารใบเสนอราคาจะต้องมีการชี้แจงรายการสินค้าหรือรายการบริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุเงื่อนไขและค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งเอกสารใบเสนอราคานั้นนอกจากจะแสดงรายละเอียดสินค้าแล้ว ยังส่งผลต่อความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ เพราะเอกสารใบเสนอราคานี้เป็นเสมือนตัวแทนของบริษัทที่จะส่งถึงมือผู้สนใจเป็นอันดับต้นๆ
20942 ผู้เข้าชม
ธนาคารหลายแห่งประกาศโปรโมชั่น "ฟรีค่าธรรมเนียมบริการ" กันอย่างต่อเนื่อง เพื่อดึงลูกค้ารายย่อยและลูกค้าผู้ประกอบการที่ใช้บริการช่องทางดิจิทัล
547 ผู้เข้าชม
ผู้ที่สนใจสินค้าแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อ โดยผู้สนใจจะให้รายละเอียดการติดต่อเบืองต้นกับพนักงานขาย เช่น ชื่อ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น
326 ผู้เข้าชม
225 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์