บทความที่น่าสนใจ

บทความที่น่าสนใจ

169 รายการ
ลูกหนี้การค้า และตั๋วเงินรับให้แสดงเป็นทรัพย์สินในงบดุล โดยมีหลักการดังต่อไปนี้
89 ผู้เข้าชม
30 ปีแห่งความล้าหลังของสำนักงานบัญชีไทยยังมีอยู่ให้เห็นอย่างมากมายแม้ว่าโลกได้เดินหน้าเข้าสู่ยุคติจิตัลแล้ว เพราะสิ่งที่ผมได้เห็นสำนักงานบัญชีไทยทำบัญชีสมัยนี้กับเมื่อตอนที่ผมจบบัญชีมาใหม่ๆ ไม่ได้แตกต่างกันเลย เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็พอที่จะมองเห็นอนาคตของไทยว่าจะเป็นอย่างไร เมื่อ AEC เกิดขึ้นเราจะแข่งขันกับคนอื่นได้อย่างไร
567 ผู้เข้าชม
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป สรรพากรเริ่มใช้แนวคิดในการจัดเก็บภาษี ระบบ Pre-Assessment Agreement (PAA) คือ การดำเนินการเพื่อให้การคำนวณภาษีอากรที่ต้องเสีย หรือนำส่งและการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีอากรเป็นไปโดยถูกต้องครบถ้วนตามที่ทางกฏหมายกำหนด
151 ผู้เข้าชม
ระบบบัญชีสำหรับธุรกิจ ไม่ใช่แค่จดใส่สมุด ใส่กล่องหรือใส่แฟ้มธรรมดา แต่เป็นระบบที่จะเก็บและจัดการข้อมูลสำคัญทางธุรกิจ ซึ่งตัวเลขต่างๆ เหล่านั้นสามารถที่จะบอกสถานะเกี่ยวกับธุรกิจของผู้ประกอบการได้หลายอย่างที เดียว อย่างไรก็ดี ระบบบัญชีนั้นทำได้มากกว่าแค่เก็บข้อมูล แต่สามารถใช้เป็นดัชนีทางการเงินได้อีกด้วย เนื่องจากระบบบัญชีจะมีส่วนประกอบต่างๆ เหล่านี้
274 ผู้เข้าชม
15 ประเด็นควรระวังรายการบัญชีผิดปกติ ลองมาดูว่ามีอะไรบ้าง รับรองว่าเป็นประโยชน์ต่อคุณแน่นอน
123 ผู้เข้าชม
มาทำความเข้าใจแบบง่ายๆ สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นภาษีที่คนอย่างเรา ต้องทำความเข้าใจและเรียนรู้สำหรับการทำหน้าที่ตามกฎหมาย "ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา" คือ จำนวนเงินที่เรียกเก็บจากผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษี
310 ผู้เข้าชม
ถึงแม้ว่าการจัดทำงบทดลองจะมีประโยชน์คือเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี แต่ก็ตรวจสอบได้เฉพาะความถูกต้องในการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่เท่านั้น แต่ถ้าเป็นความผิดพลาดอย่างอื่น ที่ไม่ใช่ความผิดพลาดตามหลักการบัญชีคู่ งบทดลองก็จะยังคงลงตัว ดังนั้นการจัดทำงบทดลองก็จะไม่สามารถตรวจสอบได้สำหรับความผิดพลาดของการบันทึกบัญชีประเภทนี้ ความผิดพลาดดังกล่าวที่ไม่สามารถตรวจสอบได้โดยการจัดทำงบทดลอง
478 ผู้เข้าชม
เรามาดูกันว่า ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย WHT ว่าคืออะไร เรื่องที่นักบัญชีต้องรู้
107 ผู้เข้าชม
เนื่องจากธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมบางส่วนจะอยู่ในฐานนิติบุคคล ดังนั้นจึงต้องมีการเกี่ยวข้องกับ การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งเป็นภาษีที่จัดเก็บจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของกิจการ ที่สถานะเป็นนิติ บุคคลตามกฎหมาย ยกเว้นกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
6326 ผู้เข้าชม
11288 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์