บทความที่น่าสนใจ

บทความที่น่าสนใจ

169 รายการ
ภาพของงานทางด้านบัญชีสำหรับคนทั่วไปที่นอกเหนือจากตัวเลขแล้วยังอาจนึกไปถึง ภาพของเอกสารกองพะเนินเทินทึกวางเรียงรายเต็มตู้ เพื่อจัดเก็บใบเสร็จข้อมูลทางบัญชีและอีกจิปาถะลำบากและน่าเห็นใจผู้จัดทำบัญชีจริงๆ ครับ จะค้นจะหาแต่ละทีวุ่นวายไปหมด ช่วงอดีตที่ว่านั้นงานบัญชีจึงมักประสบปัญหาเรื่องการจัดเก็บเอกสาร และดูแลข้อมูลทางด้านบัญชีอย่างมาก
294 ผู้เข้าชม
บุคคลธรรมดา/ร้านค้า/ห้างหุ้นส่วนสามัญ จดทะเบียนพาณิชย์ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและยื่นคำขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ต่อกรมสรรพากร คณะบุคคล จดทะเบียนและยื่นคำขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ต่อกรมสรรพากร
289 ผู้เข้าชม
ผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นคำขอจดทะเบียนได้ที่ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง หรือ สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 1 - 7
295 ผู้เข้าชม
กิจการขนาดเล็กมักมีข้อจำกัดเรื่องเงินทุนหมุนเวียนรวมทั้งกำลังคน การจัดวางพนักงานในหน้าที่ต่างๆจึงไม่ค่อยมีการแบ่งแยกหน้าที่ พนักงานหนึ่งคนต้องรับผิดชอบงานหลายอย่างและอย่าได้หวังว่าจะมีแผนกต่างๆเหมือนองค์กรขนาดใหญ่
683 ผู้เข้าชม
การเปิดสำนักงานบัญชีถือเป็นหนึ่งในธุรกิจที่เป็นที่ผู้ทำงานในวิชาชีพบัญชีหลายๆ ท่านกำลังให้ความสนใจ เพราะธุรกิจนี้เริ่มได้ง่ายๆ ทำเงินได้สม่ำเสมอ และที่สำคัญ Demand ความต้องการของผู้ทำบัญชีนั้นนับวันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ตามจำนวนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
180 ผู้เข้าชม
ในปัจจุบันเมื่อใดที่กล่าวถึงวิธีการบันทึกบัญชีแล้ว จะต้องตามมาด้วยประเด็นทางภาษีเสมอ บางกรณี หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทางภาษีอากรอาจเป็นจุดที่ต้องทราบก่อนแล้วย้อนกลับมาที่การบันทึกบัญชีเสียด้วยซ้ำ ตัวอย่างคือ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (ที่ไม่เกิน 7 ที่นั่ง) เช่น ค่าซ่อมแซม ค่าน้ำมัน (ที่ใช้ซ่อมหรือใช้กับรถยนต์นั่ง) ทางภาษีไม่ให้นำภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้เป็นภาษีซื้อ (เพื่อนำไปหักกับภาษีขาย) กรณีเช่นนี้ การบันทึกบัญชีต้องบันทึกค่าซ่อมแซมโดยรวมยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งต่างจากค่าใช้จ่ายตัวอื่นๆ ที่แยกภาษีมูลค่าเพิ่มออกไปบันทึกเป็นภาษีซื้อ เป็นต้น
405 ผู้เข้าชม
เรามาดูกันว่าบริษัทร้างคืออะไร และมีผลเสียต่อบริษัทเราอย่างไรมาลองชมกันเลยค่ะ
181 ผู้เข้าชม
สำนักงานบัญชีที่เติบโตและประสบความสำเร็จในทุกวันนี้ ไม่เพียงแค่เดินตามหลังคู่แข่ง แต่จะต้องเป็นผู้นำตลาดด้วยแบรนด์ของตัวเอง บริษัทที่ประสบความสำเร็จได้นั้นต่างก็มีการสร้างประสบการณ์อย่างครอบคลุมทุกด้านที่หยั่งรากลึกในสิ่งที่แบรนด์มี
154 ผู้เข้าชม
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีปัจจุบันแล้ว แต่กิจการยังไม่ได้จ่ายเงินจึงยังไม่ได้บัญทึกบัญชี เช่น ค่าแรงงานค้างจ่าย เงินเดือนค้างจ่าย ดอกเบี้ยค้างจ่าย เป็นต้น กิจการจึงจำเป็นต้องปรับปรุงบัญชีโดยเพิ่มค่าใช้จ่ายของงวดบัญชีปัจจุบันแล้วตั้งเป็นหนี้สินไว้
301 ผู้เข้าชม
11287 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์