บทความที่น่าสนใจ

บทความที่น่าสนใจ

169 รายการ
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้แก่ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ และหมายความรวมถึงนิติบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย ดังนี้
350 ผู้เข้าชม
ใบลดหนี้ คืออะไร เอกสารที่ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้ขายสินค้าหรือให้บริการไปแล้ว แต่ต้องคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่เนื่องจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการมีจำนวนลดลง
88 ผู้เข้าชม
งานด้านบัญชีก็มีความเสี่ยง มีโอกาสจะเกิดความผิดพลาดความเสียหายได้เช่นเดียวกัน ดังนั้น นักบัญชีเรามาทำความเข้าใจกับความเสี่ยงกันค่ะ
117 ผู้เข้าชม
วงจรบัญชีไม่ได้จบเพียงแค่การนำเสนองบการเงิน แต่ยังมีอีกหลายขั้นตอนที่ต้องทำเพื่อเตรียมตัวสำหรับรอบบัญชีถัดไป กระบวนการบัญชีหรือวงจรบัญชีนั้นจะมีขั้นตอนอะไรบ้าง มาดูกันค่ะ
333 ผู้เข้าชม
สำหรับธุรกิจขนาดเล็กทั่วไป เมื่อพูดถึงการทำบัญชี เรามักจะเห็นเป็นลักษณะของการจดรายรับ-รายจ่ายลงในสมุด หรือไม่ก็เก็บใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้และข้อมูลทางบัญชีต่างๆ ไว้ในกล่องหรือไม่ก็ใส่แฟ้มวางไว้
180 ผู้เข้าชม
สำหรับน้องๆ ที่จบใหม่ ความรู้เหล่านี้ช่วยเพิ่มโอกาสในการสมัครงานได้มาก ดังนั้นเรามาสำรวจเทคโนโลยีที่นักบัญชียุคใหม่ควรรู้กันดีกว่า
81 ผู้เข้าชม
องค์กรต้องมีหลักบริหารจัดการและสร้างพันธมิตรกับผู้ขายหรือซัพพลายเออร์เพื่อมุ่งเน้นผลประโยชน์ร่วมกัน ดังนี้...
91 ผู้เข้าชม
การหาลูกค้าใหม่ เป็นสิ่งที่นักขายหรือนักธุรกิจทุกคนต้องลงมือทำทุกวันอยู่แล้ว ธุรกิจส่วนใหญ่ที่ล้มเหลวมักมาจากการขาดกิจกรรมที่่ทำให้ได้ลูกค้าใหม่และขาดแผนรองรับในกรณีที่สูญเสียลูกค้าเก่าให้กับคู่แข่ง
37 ผู้เข้าชม
การบริหารการเงินสำหรับ SMEs ทำให้ธุรกิจอยู่ได้ในระยะสั้น และสามารถเติบโตได้ในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นการบริหารสินทรัพย์หมุนเวียนให้กิจการอยู่รอดและมีกำไร
91 ผู้เข้าชม
11285 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์