บทความที่น่าสนใจ

บทความที่น่าสนใจ

192 รายการ
การทำงานในโลกออนไลน์ทุกวันนี้สำคัญและเป็นที่นิยมอันดับต้นๆทั่วโลกเลยก็ว่าได้ เพราะการดำเนินธุรกิจผ่านออนไลน์ ช่วยให้ผู้ใช้ สะดวก ประหยัดเวลา และทั่วถึง ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์
140 ผู้เข้าชม
คลังสินค้า (Warehouse) ถือเป็นองค์กระกอบหนึ่งของ supply chain ในภาคธุรกิจ เนื่องจากทำหน้าที่เป็นแหล่งที่เก็บทั้งวัตถุดิบสำหรับใช้ในการผลิต หรือเป็นแหล่งที่เก็บสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วรอส่งลูกค้า
137 ผู้เข้าชม
โปรแกรมบัญชี Online คือโปรแกรมบัญชีที่มีการเติบโตต่อจากโปรแกรมบัญชีแบบดั้งเดิม (ที่สามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจได้ในระดับนึง)
116 ผู้เข้าชม
เจ้าหนี้การค้าคือ เงินที่กิจการค้างชำระค่าสินค้าหรือบริการที่ได้ซื้อมาเพื่อขายหรือผลิตตามปกติ เจ้าหนี้เหล่านี้เป็นบริษัทหรือบุคคลที่เขาให้เครดิตการค้าเรานั่นเอง
106 ผู้เข้าชม
เครื่องมือที่จะใช้ในการให้บริการทำบัญชีจึงต้องปรับเปลี่ยนเป็นโปแกรมบัญชีออนไลน์ แทนโปรแกรมบัญชีแบบดังเดิม
164 ผู้เข้าชม
สำหรับธุรกิจขนาดเล็กทั่วไป เมื่อพูดถึงการทำบัญชี เรามักจะเห็นเป็นลักษณะของการจดรายรับ-รายจ่ายลงในสมุด หรือไม่ก็เก็บใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้และข้อมูลทางบัญชีต่างๆ ไว้ในกล่องหรือไม่ก็ใส่แฟ้มวางไว้
253 ผู้เข้าชม
วันนี้เรามี 4 เคล็ดลับทางบัญชี เพื่อที่จะช่วยให้ทุกคนจะไม่ต้องเจอกับปัญหาทางบัญชีหรือภาษีกันค่ะ
152 ผู้เข้าชม
บทความสำหรับนักบัญชีนี้ เป็นประเด็นที่นักบัญชีหลายท่านอาจมองข้ามไป โดยเน้นพุ่งประเด็นไปมองที่มาตรฐานการบัญชี/การรายงานทางการเงินเป็นหลัก
216 ผู้เข้าชม
วงจรบัญชีไม่ได้จบเพียงแค่การนำเสนองบการเงิน แต่ยังมีอีกหลายขั้นตอนที่ต้องทำเพื่อเตรียมตัวสำหรับรอบบัญชีถัดไป กระบวนการบัญชีหรือวงจรบัญชีนั้นจะมีขั้นตอนอะไรบ้าง มาดูกันค่ะ
2873 ผู้เข้าชม
12979 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์