แนะนำภาพรวมโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz

แนะนำภาพรวมโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz

แนะนำการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz

Prosoft ibiz

          เริ่มต้นกับการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz ที่ตอบสนองความต้องการงานด้านบัญชี ด้วยประสิทธิภาพ และคุณสมบัติของโปรแกรมที่จะทำให้งานของคุณสะดวกรวดเร็ว และคล่องตัว เปลี่ยนให้การทำธุรกิจของคุณง่ายขึ้น สามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่มีอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อคุณเข้ากับธุรกิจได้อย่างสะดวก ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม เพียงไม่กี่ขั้นตอนก็สามารถทำให้คุณบริหารจัดการข้อมูลด้านบัญชี ที่ยุ่งยากให้เป็นเรื่องง่าย ลดเวลาการทำงานของคุณให้น้อยลง และยังประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น โดยไม่ต้องลงทุนกับอุปกรณ์ด้านไอทีให้มากมาย ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ที่คุณสามารถติดตาม และอัพเดทงานได้ตลอดเวลา รวมถึงการเก็บรักษาข้อมูลมีความปลอดภัยสูง
          โปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz มีฟังก์ชั่นครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจทั้งระบบจัดซื้อ, ระบบงานขาย บันทึกรายรับ-รายจ่าย, บันทึกรายการรายวัน และคลังสินค้า ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถทำบัญชีได้ด้วยตัวเองง่ายๆ และถูกต้องตามมาตรฐานของกรมสรรพากร ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางด้านบัญชี ก็สามารถจัดทำบัญชีได้ด้วยตนเอง ถูกต้องตาม มาตรฐานบัญชี และกฎหมายภาษีอากร

  • ระบบจัดการงานขาย (Sales)
          ครอบคลุมกระบวนการขาย ตั้งแต่การสร้างเอกสารใบเสนอราคา, ใบสั่งขาย, รับเงินมัดจำ, ขายเชื่อ, ขายสด, รับคืนลดหนี้, ลดหนี้ลูกหนี้ (เงินสด) และเพิ่มหนี้ลูกหนี้ พร้อมตัดยอดสินค้าคงเหลือในคลัง และแสดงกำไรจากการขาย รวมถึงการบันทึกรายการรายวันให้แสดงในรายงานบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
 
  • ระบบจัดการงานจัดซื้อ (Purchase)
          ครอบคลุมกระบวนการจัดซื้อ ตั้งแต่การสร้างเอกสารใบสั่งซื้อ, จ่ายเงินมัดจำ, ซื้อเชื่อ, ซื้อสด, ลดหนี้เจ้าหนี้ และเพิ่มหนี้เจ้าหนี้ พร้อมเพิ่มยอดสินค้าในคลัง และแสดงต้นทุนจากการซื้อ รวมถึงการบันทึกรายการรายวันให้แสดงในรายงานบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
 
  • ระบบคลังสินค้า (Inventory)
          ครอบคลุมกระบวนการบริหารคลังสินค้า ตั้งแต่การสร้างเอกสารตรวจนับสินค้า, ตรวจสอบการนับสินค้า, ปรับปรุงเพิ่มลดสินค้า และคำนวณต้นทุน พร้อมสามารถเพิ่ม – ลดยอดสินค้าคงเหลือในคลังได้
 
  • ระบบบริหารบัญชี (Accounting)
          ครอบคลุม 3 ระบบ ได้แก่ กระบวนการรับชำระหนี้ คือ การสร้างเอกสารรับชำระหนี้จากลูกหนี้ที่ซื้อสินค้า – บริการ หรือรายได้อื่นๆ จากกิจการ กระบวนการจ่ายชำระหนี้ คือ การบันทึกข้อมูลการจ่ายชำระค่าสินค้า – บริหาร หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้กับเจ้าหนี้ กระบวนการบันทึกบัญชี คือ การบันทึกข้อมูลรายการรายวันที่ต้องการแสดงในรายงานทางด้านบัญชี
  
  • ระบบเช็คและธนาคาร (Cheque & Bank)
          ครอบคลุม 3 ระบบ ได้แก่ กระบวนการบริหารเช็ครับ คือ การบันทึกข้อมูลรับชำหนี้ในรูปแบบเช็คจากลูกหนี้ กระบวนการบริหารเช็คจ่าย คือ การบันทึกข้อมูลจ่ายชำระหนี้ในรูปแบบเช็คให้กับเจ้าหนี้ และกระบวนการบริหารเงินฝากธนาคาร คือ การบันทึกข้อมูลฝากเงิน, ถอนเงิน หรือโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝากของบัญชีกิจการ
 
  • ระบบเงินสดย่อย (Petty Cash)
          ครอบคลุมกระบวนการบริหารเงินสดย่อย ตั้งแต่การสร้างเอกสารตั้งวงเงินสดย่อย, รับเงินสดย่อย, ขอจ่ายเงินสดย่อย และจ่ายเงินสดย่อย รวมถึงการบันทึกรายการรายวันให้แสดงในรายงานบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
 
  • ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
          ครอบคลุมกระบวนการบริหารลูกค้าสันพันธ์ ตั้งแต่การสร้างข้อมูลผู้สนใจ, การบันทึกโอกาสทางการขาย และการบันทึกกิจกรรม ซึ่งมีระบบคอยแจ้งเตือนให้ได้รับทราบถึงกิจกรรมนัดหมายกับลูกค้า

  • ระบบรายงานวิเคราะห์ (Dashboard)
          ระบบที่ช่วยสรุปผลการดำเนินงานที่มีการบันทึกข้อมูลทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการสรุปยอดใบเสนอราคาที่เปิดอยู่, ยอดขายสินค้า, ยอดขายรอรับชำระ, ใบสั่งซื้อที่เปิดอยู่, ยอดซื้อสินค้า, ยอดซื้อรอจ่ายชำระ, รายงานวิเคราะห์การขายสุทธิ, รายงานเปรียบเทียบยอดขาย และกิจกรรมการนัดหมายประจำสัปดาห์ หรือเกินกำหนดการนัดหมาย
 6333
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์