คู่มือระบบบริหารงานขาย

  • คู่มือระบบบริหารงานขาย

คู่มือระบบบริหารงานขาย

6 รายการ
การบันทึกรายการสินค้าที่ต้องการเสนอราคาให้กับลูกค้า และสามารถส่งใบเสนอราคาผ่านอีเมล์แบบออนไลน์ให้ลูกค้าได้ทันที
5464 ผู้เข้าชม
ยืนยันการซื้อสินค้าของลูกค้า ดึงข้อมูลใบเสนอราคามาทำใบสั่งขายอย่างรวดเร็ว และสามารถอ้างอิงเอกสารใบสั่งขายไปเปิดใบกำกับภาษีต่อไป
2124 ผู้เข้าชม
บันทึกการรับเงินมัดจำค่าสินค้าจากลูกค้าเพื่อนำไปอ้างอิงในเอกสารขายสดและรับชำระหนี้ได้ สามารถหักเงินมัดจำได้ทั้งแบบเต็มจำนวนหรือบางส่วนได้
3182 ผู้เข้าชม
บันทึกการขายสินค้าที่ยังไม่ได้รับชำระจากลูกค้า ต้องมีการตั้งหนี้การค้าและจะทำการรับชำระหนี้ภายหลัง
3029 ผู้เข้าชม
บันทึกรายการขายสินค้าให้แก่ลูกค้า โดยที่ลูกค้ามีการชำระเงินทันที ไม่ว่าจะในรูปแบบ เงินสด, เช็ค/บัตรเครดิต หรือเงินโอน
1767 ผู้เข้าชม
บันทึกรายการสินค้าที่ลูกค้าต้องการส่งคืนหรือลดหนี้ เพื่อนำไปใช้ในการหักยอดเงินเมื่อรับชำระเงิน
2152 ผู้เข้าชม
9241 ผู้เข้าชม

คู่มือการใช้งานอื่นๆ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์