คู่มือระบบบริหารคลังสินค้า

  • คู่มือระบบบริหารคลังสินค้า

คู่มือระบบบริหารคลังสินค้า

4 รายการ
ปรับปรุงจำนวนสินค้าในระบบและสต๊อกจริงให้ตรงกัน เพื่อลดข้อผิดพลาดในการเช็คสต๊อก ได้ข้อมูลที่ตรงที่สุด
1694 ผู้เข้าชม
การบันทึกผลของการตรวจนับสินค้า ซึ่งเป็นการตรวจนับสินค้าในคลังสินค้า เพื่อให้ทราบยอดสินค้าคงเหลือที่มีอยู่จริง ณ เวลาที่เข้าไปตรวจนับ
1404 ผู้เข้าชม
การตรวจสอบการนับสินค้า ซึ่งหลังจากที่ตรวจนับสินค้าแล้วพบว่าจำนวนสินค้ามีผลต่างระหว่างยอดตรวจนับ และยอดตามบัญชี
914 ผู้เข้าชม
การคำนวณต้นทุนสินค้า ที่มีการซื้อ ขายทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเป็นการคำนวณต้นทุนแบบสิ้นงวด (Periodic)
912 ผู้เข้าชม
5861 ผู้เข้าชม

คู่มือการใช้งานอื่นๆ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์