คู่มือระบบ ibiz Mobile

คู่มือการใช้งาน

  • คู่มือระบบ ibiz Mobile

คู่มือระบบ ibiz Mobile

4 รายการ
การตรวจสอบจำนวนสินค้าคงเหลือทั้งหมด ในคลังสินค้า ณ วันที่ปัจจุบัน โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกประเภทสินค้า หรือเลือกกลุ่มสินค้าที่ต้องการตรวจสอบได้
18130 ผู้เข้าชม
เอกสารที่ผู้ประกอบการเสนอรายละเอียดสินค้า/บริการ และราคาให้กับลูกค้า (ผู้ซื้อ) เพื่อให้ลูกค้าสามารถพิจารณารายละเอียดสินค้า/บริการ และราคา รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า/บริการ
1078 ผู้เข้าชม
การบันทึกรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ที่มีการติดต่อกับลูกค้า หรือบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกิจการ โดยระบบจะแสดงรายละเอียดกิจกรรม, วันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดเพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานได้รับทราบ รวมถึงเก็บเป็นประวัติเพื่อใช้ในการเรียกดูภายหลังได้
1137 ผู้เข้าชม
การเข้าใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz ที่ผู้ใช้สามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์สื่อสาร ไม่ว่าจะเป็น Smart Phone, Tablet ฯลฯ ที่ค่อยช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และยังรวบรวมฟังก์ชั่นสำคัญๆ อาทิเช่น การสร้างเอกสารใบเสนอราคา, การอนุมัติเอกสาร, ตรวจนับสินค้า, การเรียกดูกิจกรรมการนัดหมาย และรวมถึงการเรียกดูรายงานผลการดำเนินการต่างๆ เป็นต้น
1573 ผู้เข้าชม
3262 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์