คู่มือระบบบริหารเงินสดย่อย | Prosoft ibiz

4 รายการ
การบันทึกการจ่ายเงินสดย่อยให้กับพนักงาน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการจ่ายเงินสดย่อย และเก็บไว้เพื่อรวบรวมขอเบิกชดเชยเงินจากแผนกบัญชี หรือการเงินต่อไป
การบันทึกขอจ่ายเงินสดย่อย ซึ่งอาจให้พนักงานที่ต้องเบิกเงินสดย่อยมาบันทึกรายการขอเบิกก่อน หลังจากที่มีการจ่ายเงินสดย่อยให้แก้พนักงานไปแล้ว ก็อ้างอิงเอกสารการขอจ่ายเงินสดย่อยไปบันทึกรายการจ่ายเงินสดย่อยอีกครั้ง
การบันทึกรับเงินสดย่อยภายหลังจากที่มีการตั้งวงเงินสดย่อยแล้ว
การตั้งวงเงินในการจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ ผ่านวงเงินสดย่อยของกิจการ เพื่อเป็นการควบคุมเงินสดย่อยของกิจการ หลังจากที่ทำการตั้งวงเงินสดย่อยแล้ว

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์