คู่มือระบบอนุมัติเอกสาร

  • คู่มือระบบอนุมัติเอกสาร

คู่มือระบบอนุมัติเอกสาร

1 รายการ
การอนุมัติเอกสารโดยผู้มีอำนาจอนุมัติ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ที่พนักงานได้ส่งใบเสนอราคาหรือใบสั่งซื้อเข้ามารอการอนุมัติก่อนจัดส่งให้ลูกค้าหรือเจ้าหนี้
2660 ผู้เข้าชม
5383 ผู้เข้าชม

คู่มือการใช้งานอื่นๆ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์