ขายสด (Cash Sale)

ขายสด (Cash Sale)

>

ขั้นตอนการติดตั้ง Microsoft SQL Server
บันทึกรายการขายสินค้าให้แก่ลูกค้า โดยที่ลูกค้ามีการชำระเงินทันที
ไม่ว่าจะในรูปแบบ เงินสด, เช็ค/บัตรเครดิต หรือเงินโอน

 1735
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์