รับเงินมัดจำ (Deposit)

รับเงินมัดจำ (Deposit)

รับเงินมัดจำ (Deposit)
บันทึกการรับเงินมัดจำค่าสินค้าจากลูกค้าเพื่อนำไปอ้างอิงในเอกสารขายสดและรับชำระหนี้ได้
สามารถหักเงินมัดจำได้ทั้งแบบเต็มจำนวนหรือบางส่วนได้

 3087
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์