รับคืน, ลดหนี้ (Credit Note)

รับคืน, ลดหนี้ (Credit Note)

รับคืน, ลดหนี้ (Credit Note)
บันทึกรายการสินค้าที่ลูกค้าต้องการส่งคืนหรือลดหนี้  เพื่อนำไปใช้ในการหักยอดเงินเมื่อรับชำระเงิน

 2100
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์