คู่มือบริหารงานจัดซื้อ

  • คู่มือบริหารงานจัดซื้อ

คู่มือบริหารงานจัดซื้อ

5 รายการ
บันทึกรายการสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อจากผู้ขาย สั่งพิมพ์หรือส่งใบสั่งซื้อ ให้ผู้ขายผ่านอีเมล์แบบออนไลน์ได้ทันที
3073 ผู้เข้าชม
บันทึกรายละเอียดการจ่ายเงินมัดจำที่จ่ายให้กับผู้ขาย เพื่อใช้หักลดยอดหนี้ของการซื้อสินค้าหรือบริการ
1306 ผู้เข้าชม
บันทึกรายละเอียดการซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินให้ผู้ขาย ใช้อ้างอิงในการจ่ายชำระหนี้หรือรับวางบิลจากผู้ขาย
1568 ผู้เข้าชม
บันทึกการซื้อสินค้าหรือบริการที่ชำระเงินกับผู้ขายและได้ใบกำกับภาษีเรียบร้อยแล้ว
1277 ผู้เข้าชม
บันทึกการส่งคืนสินค้าหรือลดหนี้ให้กับเจ้าหนี้ ทำให้จำนวนเงินที่ต้องชำระลดลง
1314 ผู้เข้าชม
5927 ผู้เข้าชม

คู่มือการใช้งานอื่นๆ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์