การตั้งค่าลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

การตั้งค่าลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

การตั้งค่าลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
การกำหนดค่าเริ่มต้นข้อมูลระบบลูกค้าสัมพันธ์ทั้งหมด เพื่อเตรียมข้อมูลบันทึกลงในโปรแกรม
ซึ่ประกอบด้วย ข้อมูลสถานะโอกาสทางการขาย, อุปกรณ์ และ CRM Option

 777
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์