การตั้งค่าข้อมูลทั่วไปของบริษัท (Company)

การตั้งค่าข้อมูลทั่วไปของบริษัท (Company)

การตั้งค่าข้อมูลทั่วไปของบริษัท (Company)
การกำหนดข้อมูลทั่วไปของบริษัท ที่จำเป็นต่อการใช้งานในโปรแกรม ประกอบด้วย ข้อมูลบริษัท แผนกงาน ตำแหน่งงาน กลุ่มพนักงาน และพนักงาน

 

 2570
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์