การตั้งค่าการอนุมัติเอกสาร (Approve)

การตั้งค่าการอนุมัติเอกสาร (Approve)

การตั้งค่าอนุมัติเอกสาร (Approve)
การกำหนดค่าเริ่มต้นข้อมูลระบบอนุมัติเอกสารทั้งหมด เพื่อเตรียมข้อมูลบันทึกลงในโปรแกรม
ประกอบด้วย ข้อมูลผู้อนุมัติ, การอนุมัติ และผู้อนุมัติแทน 

 1164
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์