โปรแกรมบัญชีออนไลน์เพื่อธุรกิจ SMEs ไทย

โปรแกรมบัญชีออนไลน์เพื่อธุรกิจ SMEs ไทย

Prosoft ibiz

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ สำหรับ SMEs ไทย

ใบเสนอราคา
ครอบคลุมด้วยฟังก์ชั่นการทำงานด้านบัญชีถึง 20 ระบบ ไม่ว่าจะเป็น ทำใบเสนอราคา วางบิล ออกใบกำกับภาษีและส่งข้อมูลให้สรรพากรจากระบบได้ทันที ช่วยลดขั้นตอน การทำงานบัญชีที่ซ้ำซ้อนและยุ่งยากให้ง่ายขึ้น ทำให้ธุรกิจ SMEs ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดและมีความแข็งแกร่ง สามารถแข่งขันได้ในยุคดิจิทัลได้

Business Solution

แอพพลิเคชั่นที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ SMEs เพื่อให้องค์กรพัฒนาอย่างก้าวกระโดด

ระบบบริหารงานขาย (sale)

ครอบคลุมกระบวนการขาย ตั้งแต่การบันทึกใบเสนอราคา ใบสั่งขาย รับเงินมัดจำ ใบกำกับภาษี ขายเชื่อ ขายสด จนถึงการลดหนี้ลูกหนี้ พร้อมตัดยอดสินค้าในคลังได้ทันที

เรียนรู้เพิ่มเติม   

ระบบบริหารงานจัดซื้อ (Purchase)

ควบคุมการสั่งซื้อสินค้า โดยผ่านการอนุมัติก่อนจัดซื้อจริง เพื่อให้บริหารรายจ่ายได้อย่างเป็นระบบและถูกต้องแม่นยำ พร้อมบันทึกเพิ่มสินค้าในคลังสินค้าได้อัตโนมัติ

เรียนรู้เพิ่มเติม   

ระบบบริหารคลังสินค้า (Inventory)

เชื่อมโยงการเพิ่ม-ตัดสต๊อกสินค้า จากระบบจัดซื้อและระบบขายได้อัตโนมัติ อีกทั้งยังสามารถตรวจนับสินค้า ตรวจสอบ และปรับปรุงยอดให้ตรงกับสต๊อกสินค้าจริงง่าย ๆ

เรียนรู้เพิ่มเติม   

ระบบบัญชีลูกหนี้ (Account Receivable)

เปิดใบวางบิล เพื่อส่งให้กับลูกค้าได้ทันที รองรับการรับชำระหนี้ และการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ ออกเป็นเอกสารใบเสร็จรับเงิน พร้อมบันทึกภาษีขาย

เรียนรู้เพิ่มเติม   

ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (Account Payable)

บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้ เปิดใบรับวางบิลออนไลน์ เมื่อจ่ายชำระแล้วสามารถบันทึกการจ่ายชำระและออกเป็นเอกสารใบจ่ายชำระได้

เรียนรู้เพิ่มเติม   

ระบบบัญชี (General Ledger)

ครอบคลุมกระบวนการขายตั้งแต่บันทึกใบเสนอราคา ใบสั่งขาย รับเงินมัดจำใบกำกับภาษี ขายเชื่อ ขายสด จนถึงลดหนี้ลูกหนี้ พร้อมตัดยอดสินค้าอัตโนมัติในคลังได้ทันที

เรียนรู้เพิ่มเติม   

ระบบเช็ครับ (Cheque Receivable)

บันทึกข้อมูลเช็ครับของบริษัท ทั้งเช็คยกมา รับเงินมัดจำ ขายสด โดยสามารถบันทึกที่ระบบเช็คแล้วอ้างอิงไปใช้ที่ระบบอื่นได้

เรียนรู้เพิ่มเติม   

ระบบเช็คจ่าย (Cheque Payable)

บันทึกข้อมูลเช็คจ่ายของบริษัท ทั้งเช็คยกมา จ่ายเงินมัดจำ ซื้อสด และผู้ใช้ยังสามารถดูสถานะปัจจุบันของเช็คทั้งหมดของกิจการได้แบบ Real Time

เรียนรู้เพิ่มเติม   

ระบบบัญชีธนาคาร (Bank Adjustment)

บันทึกรายการเกี่ยวกับการฝากเงิน ถอนเงินจากธนาคาร รวมถึงรายการโอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝาก การรับค่าดอกเบี้ย การจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร

เรียนรู้เพิ่มเติม   

Petty Cash - ระบบเงินสดย่อย

ควบคุมเงินสดย่อย เพื่อเป็นการสำรองเงินไว้สำหรับค่าใช้จ่ายบางประเภท โดยความเคลื่อนไหวของเงินสดย่อยจะถูกบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ

เรียนรู้เพิ่มเติม   

ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

เพิ่มยอดขายให้ก้าวกระโดด ด้วยการติดตาม การขายผ่านการบันทึกกิจกรรม ที่ช่วยให้คุณ สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและเพิ่มศักยภาพ โอกาสทางการขายให้เติบโตมากยิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติม   

Approve Center

หัวหน้างานตรวจสอบเอกสารแล้วพิจารณาอนุมัติออนไลน์ และแจ้งผลการอนุมัติผ่านอีเมล์ให้ผู้ขออนุมัติทราบผลทันที

Report

สรุปข้อมูลการซื้อ ขาย คลังสินค้า และบัญชี ในรูปแบบของรายงาน เช่น รายงานยอดขาย รายงานสินค้าขายดี รายงานกิจกรรมพนักงาน เป็นต้น ช่วยให้เห็นภาพรวมขององค์กรและกำหนดกลยุท์เพื่อแข่งขันได้อย่างถูกต้อง

Dashboard

สรุปรวบรวมข้อมูลสำคัญมาไว้ใน หน้าจอเดียว ง่ายต่อการติดตามผล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านงานขาย งานจัดซื้อ และการนัดหมาย ต่าง ๆ ที่ต้องติดต่อลูกค้า

เรียนรู้เพิ่มเติม   

Audit and Internal Control

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน การบัญชี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลมีความถูกต้องและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล

เรียนรู้เพิ่มเติม   

ibiz Mobile

ใช้งานโปรแกรมบัญชีผ่านมือถือ เปิดใบเสนอราคาออนไลน์ ตรวจเช็ค สต๊อกสินค้า บันทึกกิจกรรมประจำวัน อนุมัติเอกสารและดูรายงานได้ทันที

เรียนรู้เพิ่มเติม   

Feature Highlights

คุณสมบัติที่ช่วยให้คุณใช้งานโปรแกรม Prosoft ibiz ได้ดียิ่งขึ้น

บันทึกเอกสารทางออนไลน์

ไม่ว่าจะอยู่ไหน ก็สามารถเปิดเอกสารงานขาย จัดซื้อและบัญชีได้อย่างรวดเร็วเพียงคุณมีอินเตอร์เน็ต ช่วยให้การทำงานของคุณเป็นเรื่องง่ายขึ้น

Import-Export ข้อมูลในเอกสาร

Import ข้อมูลได้ทีละหลายๆรายการเข้าสู่ระบบ และสามารถ Export ข้อมูลเพื่อนำไปใช้งานด้าน อื่นๆ ในรูปแบบ ไฟล์ Excel

พิมพ์เอกสารและส่งอีเมล์ทันที

เมื่อบันทึกเอกสารเรียบร้อยแล้วสามารถพิมพ์เอกสารและส่งอีเมล์ให้ผู้เกี่ยวข้องในระบบได้ทันที

เพิ่มช่องกรอกข้อมูลตามต้องการ

สามารถเพิ่มช่องกรอกข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บในเอกสาร ช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บข้อมูล ได้ตามความต้องการ

กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงระบบต่างๆ

กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงและการมองเห็น ข้อมูลของผู้ใช้งาน เพื่อควบคุมการใช้งาน ของผู้ใช้ให้เป็นระบบ

เก็บประวัติการใช้งานระบบ

ระบบมีการเก็บประวัติการใช้งาน เช่น การเข้าสู่ระบบ การเพิ่ม แก้ไข ลบเอกสาร ช่วยให้คุณทราบความเคลื่อนไหวการใช้งานระบบ

 392
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์