Accounts Payable - บัญชีเจ้าหนี้

จ่ายชำระเงินให้เจ้าหนี้ พร้อมแนบหลักฐานอย่างครบถ้วน เต็มรูปแบบ

แอพพลิเคชั่นสำหรับบัญชีเจ้าหนี้

Account Payable | Account

ตั้งหนี้เจ้าหนี้อื่น ๆ

บันทึกค่าใช้จ่ายที่ไม่มีผลกับสินค้าในคลังและยังไม่ได้ทำการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้

เรียนรู้เพิ่มเติม

รับวางบิล

บันทึกรายละเอียดจากใบวางบิลที่ได้รับจากเจ้าหนี้ เพื่อใช้ในการเตรียมจ่ายหรือจ่ายชำระหนี้

เรียนรู้เพิ่มเติม

เตรียมจ่ายชำระ

บันทึกรายการเอกสารและจำนวนเงินที่ต้องจ่ายให้กับเจ้าหนี้ เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกเงิน

เรียนรู้เพิ่มเติม

จ่ายชำระหนี้

บันทึกรายละเอียดการจ่ายชำระเงินกับเจ้าหนี้ที่ได้ใบกำกับภาษีเรียบร้อยแล้ว

เรียนรู้เพิ่มเติม

 

บันทึกหลักฐานการจ่ายชำระ

อ้างอิงเอกสารจัดซื้อ มาเปิดใบรับวางบิล
หรือเปิดเอกสารเตรียมจ่ายชำระ พร้อม
บันทึกการจ่ายชำระจริง เพื่อเป็นหลักฐาน
ทางการเงินให้ตรงกับใบเสร็จจากเจ้าหนี้

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์