คู่มือระบบบัญชีเจ้าหนี้

  • คู่มือระบบบัญชีเจ้าหนี้

คู่มือระบบบัญชีเจ้าหนี้

4 รายการ
บันทึกค่าใช้จ่ายที่ไม่มีผลกับสินค้าในคลังและยังไม่ได้ทำการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้
1570 ผู้เข้าชม
บันทึกรายละเอียดจากใบวางบิลที่ได้รับจากเจ้าหนี้ เพื่อใช้ในการเตรียมจ่ายหรือจ่ายชำระหนี้
1427 ผู้เข้าชม
บันทึกรายการเอกสารและจำนวนเงินที่ต้องจ่ายให้กับเจ้าหนี้ เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกเงิน
1413 ผู้เข้าชม
บันทึกรายละเอียดการจ่ายชำระเงินกับเจ้าหนี้ที่ได้ใบกำกับภาษีเรียบร้อยแล้ว
1477 ผู้เข้าชม
4271 ผู้เข้าชม

คู่มือการใช้งานอื่นๆ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์