ตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ (Credit Non – Stock)

ตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ (Credit Non – Stock)

ตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ (Credit Non – Stock)
บันทึกค่าใช้จ่ายที่ไม่มีผลกับสินค้าในคลังและยังไม่ได้ทำการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้

 1347
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์