คำนวณต้นทุน (Calculate Cost)

คำนวณต้นทุน (Calculate Cost)

คำนวณต้นทุน (Calculate Cost)

การคำนวณต้นทุนสินค้า ที่มีการซื้อ ขายทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเป็นการคำนวณต้นทุนแบบสิ้นงวด (Periodic)

 1567
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์